Свободни работни места в област Русе към 29 юни 2020 г.

0
394
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 1 шивач, средно /основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ  и е за гр.Мартен
 • 1 общ работник, средно/основно обр., опит 1 год., работното място е по чл.51, ал.1 от ЗНЗ и е за гр.Мартен
 • 1 продавач на хранителни продукти в заведение, средно обр.
 • 1 технически изпълнител в административен отдел, средно обр.
 • 1 работник поддръжка на сгради, средно обр.(електротехника), правоспособност за работа с котли с високо налягане, шоф.кат.В
 • 1 чистач/хигиенист за детска градина, средно обр.
 • 1 учител в детска градина, висше обр.по специалността
 • 1 оперативен счетоводител, висше /средно икономическо обр., комп.умения
 • 2 гипсаджии/мазачи, средно/основно обр., опит
 • 3 работници за изграждане и ремонт на покривни покрития, средно/основно обр., опит
 • 1 счетоводител, висше обр. по специалността, опит
 • 2 санитарки за социално заведение , средно/основно обр.
 • 1 помощник във фото ателие, средно обр., комп.умения
 • 1 работник производство на тестени и сладкарски изделия, средно обр.
 • 1 фризьор, средно обр., квалификация за фризьор
 • 10 шофьори, международни превози, средно обр., шоф.кат.СЕ, опит
 • 5 оператори на машина, средно /основно обр., опит
 • 1 конструктор –технолог, висше инж. обр., опит
 • 1 техник, средно обр./колеж, опит
 • 5 шивачи, средно обр., опит
 • 2 механици производствено оборудване, средно обр., опит
 • 3 работници спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опит
 • 1 главен счетоводител, висше обр., комп.умения, опит
 • 1 супервайзор, организатор производство, висше/средно обр., комп.умения, опит
 • 1 електротехник слаби токове, висше/средно обр., опит
 • 2 монтажници на метални конструкции, средно техн.обр.,шоф.кат.В, опит
 • 1 офис -асистент, средно обр., италиански език –писмено и говоримо, комп.умения
 • 1 организатор –производство, средно обр., комп.умения
 • 1 чистач/хигиенист за шевно производство, средно обр.
 • 5 зареждачи промишлено производство, основно обр., опитът е предимство
 • 6 машинни оператори изтегляне на жица и тел, средно техническо обр., опит
 • 3 машинни оператори в производство на керамични  плочки, средно обр., компютърни умения
 • 2 хигиенисти за производствена фирма, средно/основно обр.
 • 1 хигиенист за търговска верига,средно/основно обр.
 • 1 складов работник в производство на съдове под налягане, висше/средно обр., английски или немски език, компютърни умения, шоф. кат. В
 • 4 зареждачи за производство на чорапи, средно/основно обр.
 • 4 складажии за производсто на чорапи, средно/основно обр.
 • 10 машинни оператори шиене за производство на чорапи, средно/основно обр.
 • 5 работници на плетачни машини за производство на чорапи, средно обр.
 • 2 супервайзори за производство на чорапи, висше/средно обр.
 • 10 работници процес за производство на чорапи, основно/начално обр.
 • 3 чистач/хигиенист за производство на чорапи, начално/без образование
 • 5 секционни майстори за производство на чорапи, средно обр., комп.умения
 • 4 отчетници материали за производство на чорапи, средно обр., комп.умения
 • 1 спедитор, висше обр.– одит на транспортната дейност/средно обр. – пътно строителство, отлично владеене на руски, полски и украински език, шоф. кат. B, C , D, отлична компютърна грамотност
 • 1 механик земеделски машини, средно обр. – електротехника, 1г. опит по специалността
 • 2  учители в детска градина, висше обр. ПУП
 • 10 електротехници, средно техническо обр., може и без опит
 • 1 машинен инженер , висше обр. по специалността
 • 1 електро-инженер, висше обр. по специалността
 • 3 електротехници, средно техн.обр.(електротехника)
 • 2 помощник- готвачи в социална услуга, средно обр., квалификация
 • 1 работник обслужване и ремонт на електроапаратура, висше/средно обр. по специалността, опитът е предимство
 • 1 технически сътрудник, висше обр.- транспорт,логистика,икономика, отлични комп.умения ERP програма, aнглийски език -писмено и говоримо
 • 1 оперативен счетоводител- онлайн банкиране, висше обр.-счетоводство,икономика, отлични комп.умения
 • 3 автомонтьори, средно обр., опит
 • 7 работници производство в химическата промишленост, средно обр., опит
 • 3 лаборанти в химическата промишленост, средно обр.
 • 4 склададжии в химическата промишленост, средно обр.
 • 1 технически ръководител монтажни дейности, висше обр.- газоснабдяване или топлоснабдяване, опит
 • 3 заварчици на тръби, правоспособност за заваряване с Аргон, СО, средно обр., опит
 • 2 механика, поддръжка в производство, средно техн. обр., опита е предимство
 • 1 барман, средно обр., опит
 • 1 сервитьор, средно обр., опит
 • 1 готвач, средно обр., опит
 • 1 техник – механик на отоплителни и вентилационни инсталации, средно техническо обр., опит
 • 40 машинни оператори- шиене, за производство на предпазни маски, временна работа до приключване на поръчката, средно/ основно обр.,мин 3 год. опит
 • 1 механик монтьор на шевни машини, висше/средно техн.обр.,опитът е предимство
 • 1 техник на шевни машини, средно техн.обр., опитът е предимство
 • 1 електротехник за шевно производство, висше/средно техн.обр., опитът е предимство
 • 2 общи работници в строителството (вътрешни мазилки), средно/основно обр.
 • 4 шлосери в производство на котли, средно/основно обр.
 • 1 продавач – консултант в био магазин, средно обр., работното място е по чл. 50 от ЗНЗ
 • 1 хигиенистка в административна  сграда, на 4 часа
 • 1 старша мед. сестра в социално заведение, висше обр. по специалността, комп. умения, опит
 • 2 общи работници (зареждачи), производство на чорапи, средно/ основно обр.
 • 4 работници, изолации, средно/основно обр., 2 год. опит
 • 4 лаборанти за анализ на петролни продукти, висше/ средно обр., опита е предимство
 • 6 машинни оператори за производство на топлоизолации, средно обр., правосп. за огняр на водогрейни котли, опитът е предимство
 • 3 шофьори на товарни автомобили, средно обр., шоф.кат.С
 • 15 оператори и помощник оператори за мебелно производство, средно обр.
 • 3 машинни оператори за мебелно производство, минимален стаж по специалността 3 год.
 • 3 оператори на металорежеща машина с ЦПУ, средно обр.
 • 3 електрозаварчици, средно обр.
 • 5 шлосери, средно обр.
 • 5 дърводелци, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
 • 5 мебелисти, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
 • 5 тапицери, средно обр. с опит, за гр. Сливо поле
 • 1 специалист, логистика, висше обр.(транспорт и логистика), отличен английски език и компютърни умения
 • 1 механик-електроник, висше обр.(електроника), английски език, компютърни умения
 • 2 механик-електроник, висше обр.(електроника), английски език,компютърни умения, за гр.София
 • 5 складови работници за верига магазини – стоки за дома, средно обр., опитът е предимство
 • 2 камериерки за семеен хотел в гр. Приморско, средно/основно обр.
 • 1 майстор, производство на тестени изделия, средно обр., опитът е предимство
 • 1 заварчик на тръби и метални конструкции, средно об., свидетелство за правоспособност за заваряване, опитът е предимство
 • 1 бояджия на метални конструкции, средно/основно обр., мин. 1 год.опит по длъжността
 • 1 общ работник в цех за изработване на изделия от мрамор,гранит и др., средно/основно обр.
 • 5 строителни работници, средно/основно обр., опит
 • 2 шофьори на цистерна – 12т., средно обр., шоф. кат.С/ СЕ, правоспособност за ADR, опит
 • 1 началник смяна в чорапено производство, средно обр., комп.умения, 2г. стаж
 • 1 общ работник в чорапено производство, средно/основно обр.
 • 1 специалист дигитален маркетинг, висше обр. в областта на маркетинга и рекламата, комп.умения
 • 1 технически сътрудник, онлайн търговия, висше обр. в областта комп.и комуникационна техника /комп.мрежи, комп.умения/
 • 1 продавач-консултант в книжарница, средно обр., чл.55в от ЗНЗ
 • 1 оптик-техник (оптометрист), висше/средно обр., комп.умения, опитът е предимство
 • 2 пакетировачи в производство на изделия от картон и хартия, средно/основно обр.
 • 2 общи работници в производство на изделия от картон и хартия, средно обр.
 • 1 технолог-моделиране и конструиране на облекло, средно обр., опит по специалността
 • 85 сътрудници социални дейности, по проект ‘”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле”- компонент 3, средно обр.
 • 1 техник, асансьорна техника, средно техническо обр.
 • 1 специалист продажби, висше обр. /маркетинг или търговия/, английски език, компютърни умения
 • 4 касиери/ки в хранителен матазин, средно обр.
 • 15 международни шофьори, кат. СЕ, средно обр., свидетелство за проф. компетентност, успешно положен психологически тест, дигитална карта /курсове в западна Европа без Великобритания/
 • 2 социални асистенти в дом за стари хора,средно обр.
 • 4 медицински сестри в дом за стари хора,висше обр.,(медицинска сестра общ профил)
 • 25 служители запитвания ,висше /средно обр., немски език- писмено и говоримо (В2/С1)
 • 1 оперативен счетоводител, висше обр., компютърни умения и работа със счетоводни продукти, за с. Иваново
 • 1 младши експерт „техническо обезпечаване”, висше обр., компютърни умения и работа с деловодна система  Arhimed, за с. Иваново
 • 1 старши специалист „устройство на територията”, средно обр., компютърни умения, опит 1г., за с. Иваново
 • 1 спомагателен работник на преса в шивашка промишленост, средно/основно обр.
 • 4 детегледачки в соц. заведение, средно/основно обр.
 • 5 сервитьора, средно обр., опит
 • 2 оценители на облекла, средно обр., опит
 • 1 отчетник счетоводство, средно икономическо обр.
 • 1 механик на земеделски машини,  шоф. кат. В/С, опит
 • 2 багеристи, средно обр., правосп. за управление, работното място е за с. Юделник
 • 5 работници спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр.
 • 10 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 3 шивачи в производство на плетива, средно/основно обр.
 • 99  шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр.
 • 2 експерти логистични вериги, висше обр., английски език/ немски – предимство, компютърни умения, 3г. стаж, по чл. 38 от ЗХУ
 • 1 машинен инженер, висше обр. по специалността, английски език, Auto CAD и Solid works, 3г.стаж, по чл. 38 от ЗХУ
 • 1 складов работник, средно обр., свидетелство за правоуправление на високоповдигачи – предимство, шоф. кат. В по чл. 38 от ЗХУ
 • 2 механици машинни инструменти, средно обр., наличие на квал. група за електро-безопасност, по чл. 38 от ЗХУ
 • 2 работници сглобяване на детайли, средно обр., по чл. 38 от ЗХУ
 • 2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год.трудов стаж от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ
 • 1 специалист общинска собственост, висше обр. – право, икономика или строителство и архитектура, 3г. стаж по специалността, компютърни умения,  работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ
 • 5 продавач-консултанти във верига магазини за хранителни стоки, средно обр., по чл.38 от ЗХУ
 • 1 тапицер в мебелно производство, 5г. проф.стаж, по чл. 38 от ЗХУ

 

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

За стажуване

 • 2 организатори маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг
 • 3 програмисти за база данни, висше обр.- софтуерно ориентирана специалност
 • 1 техник на компютърни системи, средно специално обр.
 • 2 експерти маркетинг, висше икономическо обр.
 • 1 експерт обществени поръчки, висше обр.- икономика, право

 

За обучение по време на работа

 • 1 шофьор/ куриер, шофьорска книжка кат. В
 • 1 сервитьор

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 25 шивачи,  средно образование, професионална квалификация  „шивач” / за гр.Бяла/
 • 8 машинни оператори-шиене на облекла, основно/средно образование / за гр.Бяла/

 

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

 

Няма свободни работни места

 

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.