Свободни работни места в област Русе към 8 август 2022 г.

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

 

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

 • 2 продавачи-консултанти в магазин за здравословна храна, средно обр.
 • 2 маш. оператори в производство на изделия от бетон, средно обр., комп. грамотност
 • 1 учител по англ. език V – VII клас, висше обр. по специалността
 • 2 чистач/хигиенисти за верига магазини, средно/основно обр.
 • 1 обслужващ , магазин от верига магазини за хранителни стоки, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в магазин за строителни материали, средно техн. обр., опит
 • 1 касиер в магазин за строителни материали, средно обр., опит
 • 5 продавач-консултанти за верига магазини за дрехи, средно обр., опит
 • 1 начален учител, висше обр. по специалността, комп. умения, мястото е за с. Ново село
 • 10 апаратчици, хим. производство, средно/средно спец.обр., опит в произв. предприятие е предимство
 • 1 старши техник КИП и А, висше обр.- автоматизация на производство, 3г. стаж
 • 2 техници, автоматизация – висше обр. -автоматизация на производство, опит в произв. предприятие е предимство
 • 2 склададжии в хим. производство, средно обр., свидетелство за управление на мотокар и опит в складовото стопанство са предимство
 • 5 общи работници в хим. производство, средно обр.
 • 3 шлосери-тенекеджии, средно спец. обр., опит в произв. предприятие
 • 2 учители в група ЦОУД от I- IV клас, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по химия и физика 580 часа /непълен норматив/ в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител начален етап на основното образование I- IV клас, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител ЦОУД – математика и информатика  V-VII клас, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 завеждащ административна служба в училище, висше обр., комп. умения
 • 1 учител ЦДО от V-VII клас, висше обр. по общообразователен учебен предмет от V-VII клас
 • 1 главен специалист човешки ресурси, средно обр., комп. умения
 • 1 старши учител в група за ЦОУД от  I-IV клас, висше обр. /НУП, НУПЧЕ, ПНУП/, комп. умения
 • 1 учител по математика, физика и астрономия в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по български език и английски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, владеене писмено и говоримо на английски език, комп. умения
 • 1 учител по руски език и български език и литература, висше обр. по специалността, владеене писмено и говоримо на руски език, комп. умения
 • 1 ръководител, компютърен кабинет, висше обр. /Информатика, комп. науки, Математика и информатика/
 • 1 технически изпълнител, средно обр., комп. умения, мястото е подходящо и за пенсионери
 • 2 мехатроници, средно техн.обр., комп. умения, опит на подобна позиция е предимство
 • 1 технически изпълнител – библиотекар, висше/средно обр.- администрация и управление, комп. умения
 • 1 инкасатор, плащания, средно иконом. обр., комп. умения
 • 10 ел. техници и помощник ел.техници, поддръжка на сгради, средно спец./средно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция
 • 5 шпакловчици, средно/основно обр., опит, кат.В е предимство, командировки в Германия и Турция
 • 2  ресурсни учители, висше обр. /Специална педагогика, Логопедия/, комп. умения, кат.В
 • 1 продавач-консултант в магазин за пакетирани стоки , средно обр.
 • 1 касиер в офис, средно обр., основни комп.умения
 • 3 шофьори на самосвал, средно обр., кат.С
 • 1 учител по музика в училище, висше обр.по специалността
 • 1 образователен медиатор, висше/средно обр., комп. умения
 • 1 чистач/хигиенист за детска градина , средно обр.
 • 1 строителен електротехник и 1 водопроводчик, средно спец. обр., 5г. стаж
 • 1 младши специалист-техник, земеделие, средно спец. обр.
 • 1 учител по английски език непълен норматив 432 часа, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по руски език 278 часа –лектор, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 2 шофьор, снабдител –доставчик в склад на едро с напитки, средно обр., кат. В
 • 2 водачи, електрокар /газокар/ в склад на едро с напитки, средно обр., правосп. за управление на електрокар
 • 8  водопроводчици, външни мрежи и съоръжения, средно обр., правоспособност за заваряване на тръби, кат. В, опит задължителен
 • 6 монтажници за улични /градски/ водопроводи, средно обр., кат. В
 • 3 шофьори на самосвал , /воден цикъл/ средно обр., кат. С
 • 10 общи работници, строителство /воден цикъл/ , средно/основно обр.
 • 1 ветеринарен лекар/ветеринарен техник, висще/средно обр. по специалността
 • 3 касиери в магазин за играчки и домашни потреби на 4 часа, средно обр.
 • 5 обслужващи в магазин за играчки и домашни потреби, средно обр.
 • 1 учител по БЕЛ, висше обр. по специалността, комп. умения, 5г. стаж
 • 1 учител по изобр. изк-во, висше обр. по специалността, комп. умения, 3г. стаж
 • 1 учител по немски език, висше обр. по специалността, комп. умения, 5г. стаж
 • 1 училищен психолог, висше обр. по специалността, комп. умени, мин. стаж 3 години
 • 1 учител в група за целодневна орг-ция на учебния ден, висше обр.-НУП, комп.умения, 3г стаж
 • 1 учител по БЕЛ, висше обр.по специалността, комп.умения, 3г стаж
 • 1 пазач, невъоръжена охрана, средно обр., 5г стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 2 техн.изпълнители, стоков контрол, средно/висше обр., основни комп.познания, шоф. кн.кат. В
 • 1 продавач в павилион за цветя, средно обр.
 • 1 рехабилитатор в болнично заведение, висше обр.по специалността
 • 1 камериерка и 1 перач в хотел, средно/основно обр.
 • 5 оператори на ПСМ, средно обр., св-во за упр-ние на ПСМ, раб.места са по стр.обекти в България и Европа
 • 5 техници на ел.системи, средно спец.обр., опит, раб.места са по стр.обекти в България и Европа
 • 5 работници, строителството, без изискване за обр., раб.места са по стр.обекти в България и Европа
 • 1 работник, поддръжка сгради в училище, средно/висше обр. – електротехника/ВиК/дърводелство, шоф.кн. кат.В/С, 5г стаж
 • 1 учител по учебна и производствена практика – дървообработване, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по физика и астрономия на 4 часа, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител – методик по полиграфия, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител по професионална подготовка – теория, висше обр. /ДВГ, АТ, ПТТ/, учителска правосп., правосп. за управление на МПС, кат. В – инструктор
 • 6 зареждачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно обр.
 • 2 експедитори, стоки и товари, средно обр., св-во за упр. на мотокар
 • 1 охранител в магазин за техника, средно обр.
 • 1 кинезитерапевт , висше обр. по специалността
 • 3 учители на деца с умствена изостаналост, висше обр. /Специална педагогика/
 • 5 машинни оператори на метлообработващи машини /стругари/ и 5 комплектовчици, средно/основно обр.
 • 1 електрончик, средно/висше обр.- Електротехника/Електроника, комп. умения, стаж
 • 1 механик, поддр. на машинен парк, средно техн. обр., стаж
 • 1 технолог, висше техн. обр, англ. ез., комп. умения, работа с SOLIDWORKS, AutoCad, опит на сходна позиция е предимство
 • 1 инженер-конструктор, висше техн. обр, англ. език, комп. умения, работа с SOLIDWORKS, AutoCad, PTC Creo, опит на сходна позиция е предимство
 • 2 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., опит, работа на високо
 • 2 бармани и 2 касиери в бензиностанция, средно обр.
 • 1 чистач /хигиенист за административна сграда, средно обр.
 • 1 чистачи / хигиенисти в учебно заведение, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в магазин за дрехи и промишлени стоки, средно обр., работното място е в гр. Мартен
 • 2 шлосери-монтьори, средно обр.
 • 1 инженер, инвеститорски контрол, висше обр. – стр. инженер/ел. инженер, англ. език, комп. умения, AutoCAD, мин. 3г. стаж
 • 3 общи работници, средно обр.
 • 1 механик, пром. оборудване, средно техн. обр., опит в произв. предприятие е предимство
 • 1 кранист на мостови кран, средно обр., правоспособност за упр-ние на кран, опит
 • 1 кормчия, корабен, с квалификация механик , средно обр.
 • 5 заварчици в производство на тръбни мебели, средно/ основно обр., правосп. за заваряване
 • 5 зареждачи в производство на тръбни мебели, средно /основно обр.
 • 10 работници, сглобяване на детайли за автомобилна пром., средно обр.
 • 1 камериерка в хотел на 4 часа, средно обр.
 • 3 маш. оператори в пр-во на картонени изделия, средно обр., шоф. кат. В, упр. на електрокар/ мотокар е предимство
 • 3 настройчици на машини в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 3 машинни оператори – печат на опаковки в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 3 водачи, мотокар в производство на филтри, средно техн. обр., правосп. за управление на мотокар
 • 3 началници смяна в производство на филтри, средно техн. обр.
 • 1 графичен дизайнер в производство на филтри, висше /средно обр. по специалността, владеене на английски език, комп. умения / Photoshop, Adobe Illustrator, ms office /, опит
 • 1 счетоводител /в производство на филтри/ с висше икономическо обр., комп. умения /счетоводни програми/ , владеене на английски език , мин. проф. опит 3 години
 • 1 боцман, палубен, средно обр.
 • 1 чистач /хигиенист за детска градина, средно обр.
 • 1 лаборант в производство на сокове и вода, висше обр. по специалността, владеене на английски или румънски език е предимство, работното място е в гр. Гюргево /Румъния/
 • 2 сервитьори за новооктриващ се турски ресторант, средно обр.
 • 2 комплектовачи в шевно пр-во, без изискване за обр.
 • 5 шофьори, международни превози, прави курсове до Полша, средно обр., шоф. кн.кат.СЕ, 3г стаж
 • 1 общ работник, без изискване за обр.
 • 3 акушерки, 3 мед. сестри и 3 лекари за болнично заведение, висше обр. по специалността
 • 2 санитари за болнично заведение, средно обр.
 • 1 санитар за болнична аптека, средно обр.
 • 4 зареждачи и 4 работници, плетачна машина в чорапно производство, средно/основно обр.
 • 2 капитани на кораб, вътрешни водни пътища, средно обр., правосп. за капитан вътрешни водни пътища, 5г. стаж
 • 1 общ работник в чорапно производство, средно/основно обр., свидетелство за упр. на мотокар
 • 4 сортировачи в чорапно производство, средно/основно/начално обр.
 • 1 оператор на вендинг машини, средно обр., шоф. кат. В
 • 1 старши учител по билогия и химия, висше обр. по специалността
 • 1 учител по комп. науки, висше обр. – Компютърни науки/Софтуерно инженерство/Програмиране, комп. умения – Visual Studio-C#, SQL server management Studio, Entity Framework, Web програмиране
 • 1 учител по учебна практика – „Компютърни системи”, висше обр.- Комп. системи и технологии
 • 2 общи работници за производство на стиропор, средно /основно обр., работното място е за гр. Ветово
 • 2 гледачи на животни в приют, средно/основно/ начално обр.
 • 4 машинни оператори, производство на безалкохолни напитки, основно обр., работното място е за гр. Гюргево/ Румъния/
 • 2 складови работници в производство на безалкохолни напитки, средно обр., правосп. за управление на мотокар, работното място е за гр. Гюргево /Румъния/
 • 1 организатор склад /спедитор/ в производство на безалкохолни напитки, средно обр., комп. умения /складова програма/, владеенето на румънски език на средно ниво е предимство, работното място е за гр. Гюргево / Румъния/
 • 1 старши учител по биология в гимназиален етап на обучение – 342 лекторски часа, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 старши учител по професионална подготовка, практическо обучение – спец. ”Индустриално инженерство”, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение – специалист ”Машинно инженерство”, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 старши учител по професионална подготовка, теоретично обучение – специалност „Мениджмънт на качеството и метрология”, висше обр. по спец., комп. умения
 • 1 ресурсен учител, висше обр. /„Специална педагогика”/, комп. умения
 • 1 старши учител  по ФИЗ в гимназиален етап 350 лекторски часа, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 старши учител по математика в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 шофьор на катафалка, средно /основно обр., шоф. кат. В / С
 • 1 сладкар, средно /основно обр., опит
 • 1 пом. кухня в заведение за бързо хранене, основно обр.
 • 1 работник, товаро-разтоварна дейност, средно обр. /„Подкрепи една мечта”/
 • 2 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., шоф. кат. С+Е
 • 5 машинни оператори, изделия от бетон, средно/основно обр.
 • 5 монтажници на метални конструкции, средно/основно обр., правоспособност по заваряване,
 • опит като заварчик
 • 8 заварчици на СО, средно/основно обр., правоспособност по заваряване
 • 2 кранисти на автокран до 12тона, средно/основно обр., правоспособност
 • 1 камериерка, средно обр.
 • 3 работници, покриване на метални повърхности, средно/основно обр.
 • 20 общи работници, за строителство на сгради, средно/основно/начално обр.
 • 10 гипсаджии/мазачи, средно/основно обр.
 • 10 зидари, средно/основно обр.
 • 10 служители, професионално почистване, средно обр., кат. В
 • 14 чистачи /хигиенисти за абонаментно почистване, средно обр.
 • 1 окачествител на облекла, средно обр., опит
 • 2 общи работници в производство на апарати, средно/основно обр.
 • 3 оверложисти и 3 шивачи на права машина, средно/основно обр., опит
 • 3 работници, обработка на месо, средно/основно обр., местата са за с. Г. Враново
 • 4 продавач-консултанти в магазин за месни продукти, средно обр.
 • 2 автомонтьори, средно техн. обр.
 • 3 санитари в болница, средно образование
 • 4 шофьори, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф. кат. В
 • 1 оператор, копчешиеща машина, средно/основно обр.
 • 4 общи работници в шевно производство, средно/основно обр.
 • 1 портиер в шевно производство, средно обр.
 • 1 шофьор на товарен автомобил в шевно производство, средно обр., шоф. кат. С
 • 1 учител/ст. учител по БЕЛ, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 1 учител/ст. учител по англ. език, висше обр. по специалността, комп. умения
 • 5 работници, строителството, средно/основно обр., опит/познания
 • 4 монтажници в производство на мебели, средно техн. обр. ,опит
 • 3 бояджии в производство на мебели, средно обр.
 • 4 заварчици, средно техн. обр., правосп. за заваряване
 • 4 контрольори, качество в производство на бойлери, висше техн. обр., комп. умения, опит в производство .
 • 2 сладкари, средно обр., опит
 • 1 чистачи/ хигиенисти в шевно производство, средно /основно обр.
 • 1 счетоводител, оперативен, средно иконом. обр., работното място е за с. Иваново
 • 1 монтьор на силови електрически кабели/надземни/, средно обр., правосп. за упражняване на професията, работното място е за с. Иваново
 • 2 електрозаварчици , средно техн. обр., правосп. за заваряване
 • 3 монтажници, метални конструкции , средно техн. обр.
 • 5 опаковачи на изделия от метал , средно обр.
 • 1 водач, електрокар, средно обр., правоспособност
 • 1 механик, пром. оборудване, средно обр., св-во за заваряване
 • 1 технолог, винарство, висше обр. по специалността
 • 1 техник – винар, средно обр.
 • 3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр. , работното място е за гр. Варна
 • 3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр., работното място е за гр. Бургас
 • 3 товарачи, асистент логистичен център, средно обр., работното място е за гр. Стара Загора
 • 4 шивачи на официални и булчински рокли, средно обр., опитът е предимство
 • 3 транжори, средно/основно обр., работното място е за с. Голямо Враново
 • 3 шофьори, лекотоварен автомобил, средно обр., шоф.кат.В или С, работното място е за с. Голямо Враново
 • 3 животновъди, средно/ основно/ начално обр., работното място е за с. Голямо Враново
 • 3 работници, обработка на вътрешности, средно /основно/ начално обр., работното място е за с. Голямо Враново
 • 6 миячи, превозни средства, средно/основно обр.
 • 1 техник В и К за гр. Сливен, средно обр. по специалността
 • 4 стругари, средно/ основно обр., опит
 • 1 машинен оператор, лазерно гравиране, средно техн. обр.
 • 6 шлосери, средно/основно/начално обр.
 • 1 работник на щанд за храна, средно/основно/начално обр.
 • 1 общ работник, временна заетост, основно обр.
 • 2 водачи на ССМ, основно обр., шоф. кат. ТкТ
 • 5 складови работници в мебелно производство, средно обр., св-во за управление на мотокар  е предимство
 • 20 маш. оператори, шиене на тапицерия за автомобили, средно обр., опитът в шевно производство е предимство
 • 3 работници в производство на части за мебели, средно /основно обр.
 • 1 помощник – магазин за верига хранителни магазини, средно обр.
 • 1 чистач / хигиенист в административна сграда на 4 часа,  / може и пенсионер /
 • 1 хигиенист, средно/основно обр., подх. за хора с трайно намалена работоспособност
 • 2 хигиенисти в шевно производство, основно обр.
 • 4 гладачи, ютия , средно обр.
 • 1 техник-механик в шевно производство, средно обр., опит
 • 3 кроячи в в шевно производство, средно обр., опит
 • 5 работници, сглобяване на детайли в производство на метални конструкции, средно обр., стаж
 • 35 маш. оператори, кроене, средно/основно обр., опит
 • 33 гладачи на преса в шевно производство, средно/основно обр.
 • 6 работници, спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опит
 • 1 работник, плетачна машина, средно обр., начална комп. грамотност
 • 43 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

 

–        места по чл. 38 от ЗХУ:

 • 1 ст. специалист, висше обр., право, комп. умения, 10 г. стаж по специалността, мястото е по чл.38 /ЗХУ/
 • 1 инженер-конструктор, висше обр.- строителен/маш. инженер, английски/немски език, програми за проектиране – AutoCAD, SAP2000, Athena, Inventor, мястото е по чл.38/ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, производство на мебели, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 2 маш. оператори, шиене на мека мебел, средно обр., 3г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 работник- сортировач, без изискване за обр., мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 6 маш. оператори производство на части за автом. промишленост, средно/основно обр., местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 3 технолози на облекла, висше обр. – Технология на шевното производствово, 5г. стаж, мястото е по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 транжор и 4 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 4 продавач – консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 техниник-механик инструменти, средно обр., квал. група за електробезопасност, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 2 маш. инженери, висше обр. по специалността, англ. език, с-ми за проектиране – AutoCAD, SolidWorks, 3 г. стаж, местата са  по чл. 38 /ЗХУ/
 • 1 инженер, индустриални машини и системи, висше инж. обр., комп. умения /AutoCad, SolidWorks, int.,ms office /, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 заварчик, средно техн. обр., правоспособност за заваряване мин. II-ра група, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 инженер – конструктор, висше обр., комп. умения /AutoCad, SAP2000, Athena, Inventor/ , владеене на английски или немски езици /ниво В2-С1/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 5 експерти, клиентски център за куриерска фирма, висше обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски, гръцки език/, отлични комп. умения / ERP ,Ms office/, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ
 • 2 административни сътрудници, клиентски център за куриерска фирма, средно обр., отлично владеене писмено и говоримо на поне един език /английски, румънски език/, отлични комп. умения / ERP ,Ms office/, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
 • 1 треньор-шивач в шевно производство, средно обр., комп. умения, 2г. стаж, работното място е по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

 • 4 шофьори, тежкотоварен автомобил, средно образование /за гр. Две могили/
 • 4 машинни оператори, шиене, основно образование  / за с. Долна Студена/

 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук