Свободни работни места в област Русе към 8 март 2021 г.

0
Свободни работни места в област Русе към 09 декември  2019 г.

Бюро по труда – Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 • 1 продавач-консултант на непълно работно време в магазин за пакетирани стоки, средно обр.
 • 1 мл.експерт, висше обр.- социални, стопанки и правни науки, комп. умения
 • 2 психолози в детска градина, висше по специалността, работа на 4 ч.
 • 1 мед.специалист в детска градина, висше обр. по специалността, раб. място е в с. Пиргово
 • 1 общ работник, средно/основно обр., шоф.кн. кат.В/С/ТкТ
 • 2 електротехници за поддръжка на машини, средно техн. обр., опит
 • 3 електромеханици за поддръжка на кранове, средно техн. обр., опит
 • 4 готвачи, средно обр., 2 г. опит
 • 2 помощници в кухня, 2 камериерки, 2 сервитьори, 2 продавач-консултанти, средно обр., местата са за с. Иваново
 • 20 служители запитвания, средно/висше обр., немски ез.- ниво С1, комп. умения
 • 20 служители back office, средно/висше обр., немски ез.- ниво В1, комп. умения
 • 4 склададжии в търговски обект, средно обр., комп. умения
 • 1 заместник-началник на склад в търговски обект, средно обр., комп. умения
 • 2 пом. готвач в соц. услуга, средно спец.обр., 1 г. опит
 • 1 бояджия на стоманени конструкции, средно обр., 2 г. опит
 • 35 обслужващи работници и 5 склададжии в производство на матраци, средно обр.
 • 5 лекари и 5 мед.сестри за болнично заведение, висше по специалността
 • 10 санитари за болнично заведение, средно/основно обр.
 • 1 гл.счетоводител, висше обр. – счетоводство, англ.език, комп. умения, опит в бюджетно счетоводство
 • 3 учители, детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП,  комп. умения
 • 5 електромонтьори, средно техн. обр., опит
 • 2 соц. работник в общежитие, висше обр. – соц. дейности/соц.педагогика, комп. умения, опит
 • 1 счетоводител в бюджетно счетоводство, висше обр. – счетоводство,  комп. умения, опит
 • 1 началник склад, висше иконом. обр., комп. умения, англ.език е предимство
 • 1 техник на електро-домакинска техника, средно обр., шоф. кн. кат.В, 1 г. опит
 • 7 обслужващи магазин, средно обр.
 • 1 машинен оператор, кроене в шевно производство, основно обр.
 • 1 здравен медиатор, средно обр., турски/ромски ез., комп.умения
 • 1 административен секретар, средно/ висше иконом. обр., комп. умения, стаж
 • 1 хигиенист за склад, средно/основно обр.
 • 1 фадромист и мотокарист, средно/основно обр., правоспособност
 • 1 търговски представител, средно обр., шоф.кн.кат.В
 • 10 комплектовачи в производство на ел. инсталационни изделия, средно/основно обр.
 • 6 машинни оператори в производство на спиртни напитки, основно обр.
 • 1 крояч в шевно производство, средно/основно обр., опит
 • 1 технолог-конструктор в шевно производство, средно обр., опит
 • 2 инженери-конструктори, висше обр.- стр.инженер, немски/англ.ез., комп. умения – МКЕ-Scia Engineer, SAP 2000, RFEM, AutoCAD, 2 г. опит
 • 15 шлосери-монтажници, средно техн. обр.
 • 1 проектов ръководител и висше обр.- стрoителен инженер, немски/англ.ез., комп. умения – Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, 5 г. опит
 • 1 специалист офериране и отчитане,  висше обр.- строителен инженер, немски/англ.ез., комп. умения – Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, 3 г. опит
 • 2 контрольори, качество в шевно производство, средно обр., комп. умения, опит
 • 4 общи работници в шевно производство, средно/осн. обр.
 • 6 общи строителни работници и 4 кофражисти, средно/основно обр., опит
 • 3 заварчици електродъгово и газово заваряване, средно/основно обр., правоспособност
 • 1 юрисконсулт, висше обр.-социални/стопански/правни науки, комп. умения, мястото е за с.Иваново
 • 1 старши експерт, висше обр.- социални/стопански/правни науки, комп. умения, 1 г. стаж, мястото е за с.Иваново
 • 1 строителен техник, средно по специалността, комп. умения, опит
 • 1 кантонер на железен път, средно обр.
 • 2 монтажници на автомобилни стъкла, средно техн. обр., шоф.кат. В или кат.С
 • 1 репортер ,висше обр. по специалността
 • 1 редактор ,висше обр. по специалността
 • 3 водачи на мотокар в производство на матраци , средно обр., правоспособност
 • 20 общи работници в производство на матраци, средно/основно обр.
 • 2 машинни оператори на копчешиеща машина, средно обр.
 • 1 оператор на банциг в шерно производство, средно обр.
 • 1 стругар, средно техн. обр., опит
 • 1 оперативен счетоводител, средно иконмическо обр., комп. умения
 • 1 пазач НВО и соц.асистент в соц.заведение, средно/основно обр.
 • 1 касиер в търговски обект, средно обр., мястото е по чл.38 от ЗХУ
 • 3 началници смяна и 3 механици в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр., опитът е предимство
 • 4 инженери в производство на филтри за автомобили, висше техн. обр., англ. език е предимство, комп. умения, АutoCAD, опитът е предимство
 • 10 опаковачи и 10 машинни оператори в производство на филтри за автомобили, средно/основно обр.
 • 4 контрольори качество в производство на филтри за автомобили, средно/ висше техн. обр., англ.език е предимство, комп. умения
 • 5 настройчици на машини в производство на филтри за автомобили, средно техн. обр.
 • 3 механици и 3 ел. монтьори за поддръжка на машини, средно техн. обр., опит
 • 3 моделиери-конструктори в шевно производство, средно спец. обр., опит
 • 1 техн. сътрудник в шевно производство, средно/висше обр., френски език, комп. умения
 • 10 заварчици на СО2, средно/основно обр., опит
 • 1 хигиенист, средно/основно обр.
 • 5 машинни оператори в производство на картоненени изделия, средно техн. обр.
 • 11 работници, спомагателни дейности в шевно производство, средно обр.
 • 1 настройчик и програмист на металообработващи машини с ЦПУ, средно обр., 1г. стаж
 • 1 инженер-конструктор, висше обр. в областта на машиностроенето, англ.език, комп.умения, CAD с-ми
 • 2 мехатроници, средно техн. обр.
 • 1 соц. работник в соц.услуга, висше обр. – соц. дейности/соц.педагогика/ерготерапия, комп.умения
 • 2 обезкоствачи-транжори, 1 работник- обработка на вътрешности и 1 коляч в производство на месо, средно/основно обр., местата са за с. Г. Враново
 • 2 счетоводители, висше иконом. обр., до 2г. стаж, местата са за с. Г. Враново
 • 1 гл. счетоводител, висше иконом. обр., 3 до 5г. стаж, мястото е за с. Г. Враново
 • 1 еколог, висше обр. по специалността, стаж
 • 20 квалифицирани работници в мебелно производство, средно обр., опит
 • 4 електромеханици в мебелно производство, средно елктротехн. обр., англ./немски език, комп. умения, шоф. кат. В, опит
 • 3 шлайфисти на метални изделия, средно обр.
 • 4 бояджии, прахово боядисване на метални изделия, средно обр.
 • 1 хигиенист в шевно производство, средно/основно обр., опит
 • 10 оператори процес и 5 зареждачи в чорапно производство, средно обр.
 • 3 механици на машини в чорапно производство, средно техн. обр.
 • 1 машинен инженер, висше обр. по специалността
 • 2 инженери електрообзавеждане, висше обр. по специалността
 • 10 стр. електротехници, средно електротехническо/др. техн. обр.
 • 4 машинни техници в чорапно производство, средно техн. обр.
 • 10 плетачи в чорапно производство, средно/основно обр.
 • 3 контрольори, качество в производство на метални изделия, средно техн. обр., опит
 • 6 общи работници в производство на метални изделия, средно/основно обр.
 • 10 опаковачи в производство на метални изделия, средно/основно обр.
 • 2 техници-механици в пр-во на метални изделия, средно техн.обр.
 • 5 оператори на тръбна линия, средно обр., опит в производствено предприятие е предимство
 • 2 оператори разкрой, средно обр., опит
 • 3 мотокаристи в производство на матраци, средно/основно обр., правоспособност за управление на мотокар
 • 10 общи работници в производство на матраци, средно/основно обр.
 • 5 шлосери и 5 електрозаварчици в производство на метални тръби, средно/основно обр., опит
 • 7 електротехници, средно спец. обр., опит
 • 3 техници телекомуникация, средно обр., шоф.книжка кат.В, техн. познания
 • 1 гледач на животни, без изискване за образование
 • 1 ветеринарен лекар/ ветеринарен техник, висше/средно обр. по специалността
 • 10 редачи в производство на огнеупорни изделия, основно обр.
 • 10 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно обр.
 • 2 монтажници на фотоволтаични с-ми, средно техн.обр., IV или V-та степен по безопасност
 • 4 мед.сестри за социално заведение, висше обр. по специалността
 • 2 монтажници за сглобяване на готови изделия, средно обр.
 • 1 продавач-консултант в заведение за бързо хранене, средно обр.
 • 32 гладачи в шевно производство, средно/основно обр.
 • 120 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

 • места по чл.38 от ЗХУ:
 • 1 шивач, без изискване за обр., 1 г. опит
 • 1 пром. дизайнер, висше по специалността, испански език, комп. умения, 1 г. опит
 • 3 организатори  логистика на продажбите, висше обр. – икономика на туризма, испански ез., комп. умения,  1 г. опит

 

Бюро по труда – Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 • 1 социален работник, висше образование, спец. ”Социална педагогика” /за гр. Борово/
 • 1 сътрудник, социални дейности, средно образование /за гр. Борово/
 • 1 специалист, социални дейности, висше образование /за гр. Борово/

Бюро по труда – Ветово /община Ветово/

 • 2 заварчици, средно обр.
 • 2 механошлосери, средно обр.

 

зарядни станции за електромобили