Търговците подават уведомление до общината

0
90
Сигнал за бомба

Извършващите търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти трябва да подадат уведомление до Община Русе

Това съобщават от общинската администрация.

След изменение на наредба 5 за търговската дейност на територията на Община Русе, следва физическите и юридическите лица да подадат уведомление за вписване в информационен масив /чл.3, т.1/ за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти, по чл. 5 от наредба №5 на Общински съвет – Русе.

Уведомлението трябва да бъде в  2 /два/ екземпляра до кмета на общината в 30 /тридесет/ дневен срок от започване на дейността в съответния обект по образец /Приложение 1/ от Наредба 5 <<http://obs.ruse-bg.eu/naredbi/10>>  в Центъра за административни услуги и информация.

Регистърът е достъпен за всички граждани в сайта на Община Русе на адрес: http://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Registri/Servizi_noemvri.pdf.