Търсят оператори за тел. 112 в Русе

0
77
над 800 хил. лв.

Обявен е конкурс за работа в „Районен център 112“ – Русе, съобщиха от областната дирекция на МВР в Русе.

Вакантни са 13 /тринадесет/ щатни бройки за длъжността „системен оператор (оператор-112)“ със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва:

  1. Отдел „Районен център 112“ – София

сектор „Приемане на спешни повиквания”

– системен оператор (оператор-112), средно образование – 8 /осем/ щ.бр.

  1. Отдел „Районен център 112“ – Русе

сектор „Приемане на спешни повиквания”

– системен оператор (оператор-112), средно образование – 5 /пет/ щ.бр.

Повече за изискванията и конкурсните процедури можете да научите от сайта на МВР на адрес: http://www.dhr.mvr.bg/Competition/Obiavi/112_1009.htm,

където е публикувана и заповедта за конкурса – Зап.Рег.№ 10530р-1009/24.04.2017 г.