Темида: Общината няма право да налага глоби с фиш!

0

С решение от 07.10.2022 г., постановено по адм. дело №223/2022 г. Административен съд – Русе обяви нищожността на чл. 33, ал. 2 от Наредба № 18 на Общински съвет – Русе, която регламентира обществения ред при ползване на превозни средства на територията на община Русе.

Делото бе образувано по жалба на адв. Андрей Желязков, който оспори текстове от Наредбата, свързани с налагането на глоби до 50 лв. от длъжностни лица – актосъставители, назначени от кмета на общината или директора на ОД на МВР – Русе.

След като обсъди становищата на страните и доказателствата по делото и направи проверка на законосъобразността на обжалвания подзаконов нормативен акт и на посочените в жалбата основания, съдът установи, че разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Наредбата предвижда налагане на глоби с фиш за маловажни нарушения, установени при извършването им. Според съда Общинският съвет няма нормотворческа компетентност да регламентира налагането на такъв вид наказания, чийто санкции са установени в закон или указ (чл. 39, ал. 2, изр. 1 ЗАНН).

В мотивите си съдът сочи, че Наредбата противоречи и на чл. 22, ал. 5 ЗМСМА, тъй като допуска актосъставители да бъдат длъжностни лица, чийто кръг не е нормативно ограничен, а се определят от конкретни контролни органи, чрез посочени от тях лица.

В тази връзка съдът намира, че допуснатите противоречия със законовите норми водят до порочност на атакуваните текстове от наредбата и следва да бъдат обявени за нищожни, респективно за незаконосъобразни.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Пълния съдебен акт можете да видите ТУК

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук