Темида: Общината няма право да налага глоби с фиш!

0

С решение от 07.10.2022 г., постановено по адм. дело №223/2022 г. Административен съд – Русе обяви нищожността на чл. 33, ал. 2 от Наредба № 18 на Общински съвет – Русе, която регламентира обществения ред при ползване на превозни средства на територията на община Русе.

Делото бе образувано по жалба на адв. Андрей Желязков, който оспори текстове от Наредбата, свързани с налагането на глоби до 50 лв. от длъжностни лица – актосъставители, назначени от кмета на общината или директора на ОД на МВР – Русе.

След като обсъди становищата на страните и доказателствата по делото и направи проверка на законосъобразността на обжалвания подзаконов нормативен акт и на посочените в жалбата основания, съдът установи, че разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Наредбата предвижда налагане на глоби с фиш за маловажни нарушения, установени при извършването им. Според съда Общинският съвет няма нормотворческа компетентност да регламентира налагането на такъв вид наказания, чийто санкции са установени в закон или указ (чл. 39, ал. 2, изр. 1 ЗАНН).

В мотивите си съдът сочи, че Наредбата противоречи и на чл. 22, ал. 5 ЗМСМА, тъй като допуска актосъставители да бъдат длъжностни лица, чийто кръг не е нормативно ограничен, а се определят от конкретни контролни органи, чрез посочени от тях лица.

В тази връзка съдът намира, че допуснатите противоречия със законовите норми водят до порочност на атакуваните текстове от наредбата и следва да бъдат обявени за нищожни, респективно за незаконосъобразни.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Пълния съдебен акт можете да видите ТУК

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук