Тръба на Завода за мая бълва мръсотии в Дунав, санкционират предприятието

0
519
Четири акта

Няколко  нарушения са установени при извънредна проверка в завода за мая в Русе, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Нарушенията са били констатирани при извънредна проверка във връзка с постъпил сигнал за изтичане на оцветени води и неприятна миризма в района на заустването на „Българска хлебна мая“ ЕООД.

При оглед на кейовата алея и прилежащия скат към предприятието експертите на инспекцията, заедно с представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ са установили, че са  нарушени целостта и проводимостта на отвеждащия колектор, намиращ се извън територията на площадката, който зауства в река Дунав. В резултат на това отпадъчните води се разливат по ската и се събират в най-ниската част. Теренът е заблатен, с приблизителна площ около 50 квадратни метра. В момента на проверката от колектора е имало отток на оцветени води. Взети са водни проби, резултатите от които ще станат ясни до седмица.

Освен това при проверка на площадката е установено, че предприятието е възобновило производствената дейност без да уведоми за това еконспекцията. С това е нарушено дадено предписание при предишна проверка. Производствените води се заустват без пречистване и без разрешителен документ в река Дунав.

За установените нарушения РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки спрямо „Българска хлебна мая“ ЕООД. Ще бъдат сезирани и компетентните институции за установените реконструкции на производствената площадка.