Три самолета ще борят градушките в Централна и Североизточна България

0

Три самолета ще пазят от градушки незащитените с ракетен способ територии в Централна и Североизточна България.

Те ще съдействат за запазване на реколтата от над 30 млн. дка., които включват обработваема земя, трайни насаждения и смесено земеползване.

Самолетите и командният пункт за ръководене на операциите по активни въздействия са локализирани на летище Горна Оряховица.

Дейностите по противоградова защита със самолетен способ ще се извършват в граници, при условия и съгласно документация, посочени в съвместна заповед на Генералния директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, на Командира на Военновъздушните сили към Министерството на отбраната и на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

Самолетният способ ще бъде извършван при спазване на нормативната уредба, уреждаща дейностите по осъществяване на противоградова защита, както и извършването на специализирани операции от авиационни оператори.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили