Тундрови лебеди зимуват по поречието на Дунав

0

Тундрови лебеди са наблюдавани по време на среднозимното преброяване на птиците от 9 до 12 януари по поречието на р. Дунав, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Птиците са били установени в района на с. Пиргово. В този участък на Дунав най-многобройни са били струпванията от гривяци и зеленоглави патици, каспийска чайка, белочела гъска и голям корморан. Наблюдавани са пойни и неми лебеди.

В резервата „Сребърна“ са наблюдавани големи струпвания на птици от видовете „голяма белочела гъска“ и „сива гъска“. Най-многобройните ята са отчетени от лиски /водни кокошки/, голям корморан и ням лебед. Все още е рано за гнездовия период на къдроглавия пеликан. Единични екземпляри периодично пребивават на територията на резервата.

 

Най-добрата агенция за подбор на персонал