Учени от РУ дигитализираха най-старите надписи на кирилица в света

0

Учени от русенския университет „Ангел Кънчев“ дигитализираха в Крепчанския средновековен скален манастир най-старите надписи на кирилица в света, съобщи във ФБ ректорът на висшето училище акад. Христо Белоев.

Средновековния скален манастир в околностите на село Крепча, Поповско, е дом на множество скални надписи. Два от тях се определят като най-важните надписи от времето на Първото българско царство. Един от надписите е открит през 19-ти век от Карел Шкорпил – считан от мнозина за един от основоположниците на българската археология. Археологът и епиграф, проф. Казимир Попконстантинов, намира другия през 1971г. Именно този надпис се счита за първият датиран надпис на кирилица в света – поставен е на скалите в разцвета на Златния век на България, през м. Октомври 921 година. По съдържание, надписите от Крепча разказват за монаси и книжовници – за светия отец Антоний, както и за неговите ученици Михал и Пафнутий.

На 20 ноември 2021 година, по покана на проф. Казимир Попконстантинов и негови колеги, учени от катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ извършиха дигитализация с 3D скенери на надписите по стените на Крепчанския манастир. Обработената информация предостави на професор Попконстантинов един съвременен и по-различен поглед върху надписите, с което спомогнa за разчитането на скритата в тях информация. Сканирането на надписите позволи тяхното запазване под формата на 3D модели за бъдещите поколения

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили