Учредиха организация за управление на Дунавския туристически район

0
515
Организация за управление на Дунавския туристически район

Организация за управление на Дунавския туристически район беше учредена вчера в Русе.

Учредители на сдружението са 17 общини, 6 областни администрации, 3 туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и 1 професионална гимназия.

За председател на новосъздадената организация беше избран кметът на Община Русе Пламен Стоилов, а негов заместник стана кметът на Свищов Генчо Генчев. В Управителния съвет влизат кметовете на Силистра, Лом и Плевен, областният управител на Търговище, както и представители на сдружение „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе“ и сдружение „Туристическо дружество Приста“.

Сред основните дейности, които се предвиждат, са разработване и прилагане на маркетингова стратегия на Дунавския туристически район, подпомагане дейността на туристическите центрове, както и тази на областните управители и на кметовете на общините при реализирането на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и предложения, както и  създаване и поддържане на база данни за туризма. Също така се предвижда осъществяване на обмен на информация, стандарти и добри практики, подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на Дунавския туристически район.

Ще бъде изготвен и календар на Дунавския туристически район, включващ акценти от културната и събитийната програма на всички членуващи организации.