Удължават срока по проект „СВЕТИЛНИК“

0
802
Центърът за административни услуги

Това съобщиха от Община Русе. За изпълнение на дейностите по проекта са обявени следните конкурси:

  1. Конкурс по документи за предоставяне на услугата ‘Интеграция на деца в детските градини и в предучилищните групи/класове“.
  2. Конкурс по документи за предоставяне на услуги “Формиране и развитие на родителски умения” и “Семейно консултиране и подкрепа”.
  3. Конкурс по документи за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“.
  4. Конкурс по документи за избор на Социален работник – координатор на услугите по проекта.

Подробна информация за условията за кандидатстване и заданията за работа на консултантите са публикувани на WEB-страницата на Община Русе.