Увеличават броя на децата в смесени яслени групи в Русе

0

Увеличава се капацитетът на смесените яслени групи в някои от детските ясли в Русе.

Това решиха общинските съветници на последното си заседание.

На територията на Община Русе функционират 9 общински детски ясли с разкрити 34 смесени дневни групи към тях, като всяка от тях се посещава от 8 до 16 деца. Тъй като много деца остават неприети в детските заведения, старейшините взеха решение броят на децата н тях да се увеличи на 20. Решението касае Детска ясла №1, Детска ясла №4, Детска ясла №8, Детска ясла № 9, Детска ясла №12 и Детска ясла №15. Посочените детски ясли отговарят на здравните изисквания съгласно действащата Наредба №26 на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детска млечна кухня, като материално-техническата им база към момента е обзаведена и оборудвана за отглеждане на „до 20 броя деца в смесена дневна група“.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски ясли на територията на община Русе класиране и прием на деца се извършва целогодишно при наличие на свободни места в детската ясла.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили