Увеличават издръжката на детските заведения в Добрич

0
58

С 380 000 лв. ще бъде увеличена издръжката на детските заведения в Добрич. Това решиха на последното си заседание местните старейшини, приемайки актуализацията на бюджета за 2018 година.

С 300 000 лв. се увеличава издръшката на детските градини, 80 000 лева е завишението за детските ясли и детски кухни, и за яслените групи в детските градини

Недостигът на средства произтича от миналогодишния размер на отстъпката от цените по сключени договори за доставка на хранителни продукти. Покачването на цените не само на хранителните продукти, но и на други съпътстващи ги разходи, като остарялата материална база, което налага значителни средства за ремонти и поддръжка на детските заведения.

От началото на следващата година в 14-те общински детски градини в Добрич се въвежда системата на делегираните бюджети, решиха още местните старейшини. Директорите на детските градини ще получат правото да бъдат второстепенен разпоредител с бюджет, със самостоятелна банкова сметка; да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т. ч. между дейности, като уведомяват за това първостепенния разпоредител с бюджет; да се разпореждат и да разпределят бюджета на детската градина. Те ще управляват общинската собственост и реализират собствени приходи в рамките на делегираните им права и отговорности; ще определят числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, броя на групите, както и броя на децата в тях съобразно утвърдените им бюджети и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове.