В 29 общини изграждат центрове за хора с увреждания

0
фалшиви инвалиди р

В 29 общини, сред които и Русе, ще бъдат изградени центрове за хора с увреждания. Това съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството, допълвайки, че в изграждането на инфраструктура за възрастни хора и хора с увреждания ще бъдат инвестирани над 41 милиона лева. Финансирането ще става след защитени проекти.

Средствата са предвидени като част от оперативна програма, по която може да се подават проекти. Предвижда се процедурата по директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма да бъде обявена през месец март 2018 г.

Определен е ресурс за 29 общини, сред които Велики Преслав, Велико Търново, Горна Оряховица, Ловеч, Нови пазар, Русе, Свищов, Силистра и Шумен. Планира се да се изградят или ремонтират 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Ще бъдат изградени или ремонтирани и 68 центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, които ще бъдат в полза на лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.