В Китай започва „тоалетна революция“

0
130
В Китай започва „тоалетна революция“

Въпреки че Китай е сред най-могъщите и развиващи се държави в света – има много проблеми за решаване. Един от тях е, че милиони живущи на територията на страната все още нямат тоалетна с течаща вода.

Затова правителството се заема с въпроса и ще инвестира над 1 милиард долара в строежа на 10 милиона тоалетни в общо 30 000 села. Инициативата се описва като „тоалетна революция“, осигуряваща по-добри хигиенни условия и повишаваща жизнения стандарт на милиони.

Темата изглежда шеговита, но всъщност не е, тъй като е изчислено, че осигуряването на тоалетни за всички хора по света би спомогнало за предотвратяването на 800 смъртни случаи на ден.