Външното оценяване за 4, 7 и 10 клас няма да се отлага

0
Снимка: Usnplash

Външното оценяване за 4,7 и 10 клас няма да се отлага. Това заяви пред БНР директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН Евгения Костадинова. Тя обясни, че оценяването е задължително по закон и няма как да бъде пропуснато.

„Ако ученик не се яви, трябва да представи бележка за уважителни причини, защо се е наложило това – това важи и за външното оценяване за учениците от 10 клас. Всеки път го казвам, ще го повторя – националното външно оценяване не спира ученик от продължаване в по-горните класове – тоест, който не се е явил на външно ученик, продължава напред в училище според успеха, който има до този момент“, заяви Костадинова.

Тя допълни, че оценките при десетокласниците се отразяват в удостоверението за завършване, но не влияят върху балообразуването за оценката в дипломата. В нея се отчита успехът от 11 и 12 клас.