Липсващи мотиви върнаха дело за отвличане и опит за убийство

0
30 000 лв. обезщетение

Великотърновският апелативен съд е върнал на Окръжния съд в Русе за ново разглеждане дело за отвличане и опит за убийство.

Това съобщиха от Великотърновския апелативен съд. Става дума за делото срещу Славомир Е., който през юни миналата година отвлече момиче в Търговище, заключил го в къща за гости в с. Писанец, след което направил опит да я убие. Невена Р. беше намерена под прозореца на стаята, с множество наранявания и беше спасена благодарение квалифицираната намеса на лекарите от МБАЛ – Русе. За деянието си Славомир получи от Окръжния съд в Русе присъда 12 години лишаване от свобода.

Според апелативните магистрати атакуваният  от прокуратурата съдебен акт не отговаря на авторитета на издалия го съдебен орган, затова е отменен изцяло. Оказало се, че е допуснато съществено процесуално нарушение, като в листите на мотивите към първоинстанционната присъда в ОС Русе липсват мотиви по третото обвинение, както и относно определянето на общото наказание.  При сравняване на публикуваните на електронната страница на ОС-Русе мотиви с тези, приложени в кориците на делото било установено, че в него дори липсват три от страниците. Това води до невъзможност да се проследи как е формирано съдийското убеждение, като липсата на фактически и задълбочен правен анализ, липсата на собствени съждения по установената фактическа обстановка, оценка на противоречията, съответно изводи защо едни доказателства се приемат, а други отхвърлят, води до един тежък порок на постановения съдебен акт, ядосват се апелативните магистрати. Според състава на ВТАС, този порок няма как да бъде отстранен от въззивната инстанция независимо от становищата на страните. „Атакуваният съдебен акт е изцяло в разрез с авторитета на съдебния орган, който го е издал, поради което е наложителна неговата цялостна отмяна и разглеждане на делото от друг съдебен състав на Русенския окръжен съд, при което да се вземат мерки за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения”, се посочва в мотивите към решението на ВТАС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.