ВАС: Мотопедите – с до 45 км/ч !

0

Върховният административен съд в днешно заседание обяви решение за отмяна на части от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата. Това включва чл. 73, ал.1 от постановление №36 от 1996 г., което определяше максималната скорост за движение на категория „М“ превозни средства на 50 км/ч в населени места и извън тях. Причината за решението е, че тази норма беше в противоречие с по-високо по ранг законово разпоредение – чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), който определя максимално разрешената скорост за тази категория превозни средства като 45 км/ч, както в населени, така и извън населени места.

Задължението на правораздавателните органи да прилагат по-високия по степен акт не означава мълчалива отмяна на по-ниския по степен акт, поради изискването за правна сигурност, т.е. да е ясно дали един подзаконов нормативен акт е отменен или не, доколкото негови адресати са не само правораздавателните органи, но и водачи на ППС и пешеходци. Анализът на този текст води до извод, че подзаконовият акт действа до момента на съдебното му обявяване за унищожаем по реда на АПК. Но дори и без да се оспори нарочно действащият подзаконов нормативен акт, в хипотеза на чл. 15, ал. 3 от Закона за нормативните актове съдът ad hoc като правораздавателен орган следва да прилага по-високия по степен нормативен акт – закона, като констатира противоречието в рамките на правораздавателната си дейност по конкретен правен спор, без оглед на това дали друг съд се занимава с въпроса за същото противоречие и на какво основание.

 

С оглед спазване принципите на достъпност, публичност и прозрачност, последователност и предвидимост, уредени в чл. 12 и 13 от Административнопроцесуалния кодекс, изричната отмяна на чл. 73, ал. 1 в частта: категории – „М“, в населено място – 50 км/ч, извън населено място – 50 км/ч от ППЗДвП е гаранция за правна сигурност в обществото. В същия смисъл са Решение №11214/16.11.2023 г. по адм. дело №1245/2021 г. на Върховен административен съд и Решение №3799/20.04.2022 г. по адм. дело №6299/2021 г. на Върховен административен съд.
Решението по административно дело № 1535 от 2023 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук