Въвеждат система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав

0
244
Корабите в българския участък

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ въвежда система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав, съобщиха от там.

Системата WAMS (Waterway Management System) ще събира, съхранява и систематизира информация за водния път, морфологията, критичните участъци, хидрографските измервания, драгажните работи и др., подпомагайки управленските процеси в Агенцията и вземането на решения за действията, свързани с поддържането на корабоплавателния път. Срокът на изпълнение е 150 дни.

WAMS се реализира в рамките на FAIRway Danube, съфинансиран от Механизма за свързване на Европа. Основната му цел е осъществяване на координирани и хармонизирани дейности, чрез които да се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.