Възможности за цифрова заетост за млади хора, живеещи в риск от бедност

0
възможности за цифрова заетост

Млади хора, живеещи в риск от бедност, да получат възможности за цифрова заетост. Това е основната цел на проекта „Компетентни възможности за цифрова заетост“, който бе представен в Русе от Агенцията за развитие на човешките ресурси. Той се изпълнява съвместно от 8 партньори от България, Латвия, Румъния, Италия, Естония и Гърция, продължителността му е три години. Основната цел на проекта е да се осигурят възможности за качествена заетост на уязвими млади хора, живеещи в риск от бедност.

Естонският партньор Tartu Art School сподели опита си, както и добри практики в разработването на образователни програми за курсове за 3D анимация и цифров дизайн, предназначени за младежи в неравностойно положение, целящи повишаване на тяхната конкурентоспособност пазара на труда в сферата на креативните индустрии, както и мотивационни модули и онлайн инструменти за тях.

Проектът се финансира с над 2 млн. евро от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия посредством  Европейската Икономическа Общност и Програмата за младежка заетост на норвежкия Фонд за безвъзмездна помощ, продължителността му е три години.