Вдигат цените на някои услуги и такси в Русе, не били актуализирани от години

0
токът да поскъпне с 3,48% . Това предлага Комисията по енергийно и водно регулиране. Новата цена ще важи за битовите абонати и дребния бизнес.

Цените на значителна част от таксите и услуги, които се изпълняват от Община Русе, ще бъдат повишени от началото на 2021 г.

Това става ясно от предложението за изменение в Наредба 16 на Общинския съвет, внесено за разглеждане на сесията през септември. Мотивите на общинската администрация са, че голяма част от цените не са актуализирани от години.

Нови, по-високи цени ще плащаме за издаване на различните видове удостоверения за гражданско състояние – за адрес, за наследници, акт за раждане, за сключен брак и др., ще се таксува по три тарифи. Обикновената услуга за 72 часа ще струва 5 лв., бързата за 24 часа ще бъде по 10 лв., а експресната до 6 часа– 15 лв.

Поскъпва и паркирането на платените общински паркинги. За един час престой лек автомобил ще вече плаща 1,20 лв., а товарен автомобил до 3,5 т. – 3,60 лв. Таксите за едно денонощие ще бъдат съответно 12 и 18 лв., а за един месец – 60 и 84 лв.

При вдигане на автомобила от „паяк“ и преместването му на паркинга на ОП „Комунални дейности“ ще има такса от 2 лева на завършен час за престой.

Таксата за извършване на търговска дейност на открито не е променяна от 2008 г. и към момента се заплаща 3 лв. на кв.м за ден или 32 лв. на кв.м за месец. Дължимата сума за 30 календарни дни, изчислена на дневна база, би трябвало да е 90 лв. Съществуващата в момента месечната такса от 32 лв. е с 64,45 % по- ниска. Затова предложението е таксата на ден да се запази в същия размер, а при плащане на такса за месец да се ползва преференция от 50% и тя да стане 45 лв. за кв.м.

Досега в наредбата е имало два метода за таксуване за разполагане на маси и столове пред обекти за хранене и развлечение – по вид маса или на квадратен метър. За разполагане на лятна градина се е заплащала или такса от 0.60 лв. на кв.м на ден, или месечна такса от 7,50 лв. на кв.м. Предлага се дневната такса да стане 0,70 лв., а ако се плаща на месец – 10,50 лв. на кв.м. Вторият метод за заплащане по вид маса ще отпадне.

Таксата за куче ще се обвърже с дейността по кастрация, за да се намали популацията на безстопанствените животни. До момента сумата е била 25 лв., а сега собствениците на кучета ще плащат по 60 лв. Изчисленията са на база цените за кастрация на куче – 45лв. за мъжко и 80лв. за женско, а новата такса ще покрива тези разходи.

В културата също се въвеждат промени. Цените за билет за Международния фестивал се определят от 6 до 30 лв., като за ученици, студенти и пенсионери билетите ще са по 6 лв. Предвидени са и различни отстъпки за закупени билети за минимум 5 или минимум 9 концерта.

В Историческия музей се въвеждат две нови услуги. Създава се семеен билет с право на достъп до две експозиции на цена 7 лв., както и билет за дейност, осъществявана от музея самостоятелно или с друга организация – от 2 до 20 лв. на брой.

Разширяват се облекченията за ползване на зали и пространства от Доходното здание, като се освобождават от заплащане и организации, които изпълняват проекти, финансирани по Програма „Култура на Община Русе. Причината е, че средствата за реализация на културни проекти се осигуряват от общинския бюджет.