Великобритания №1 по износ на оръжие в света, след САЩ

0
Ñàìîëåò "ßê-130" íà îòêðûòèè Ìåæäóíàðîäíîãî àâèàöèîííî-êîñìè÷åñêîãî ñàëîíà "ÌÀÊÑ-2009" â Æóêîâñêîì.

Обединеното кралство е най-големият износител на оръжие в света след Съединените щати за последното десетилетие, показват официални правителствени данни.

С получените поръчки за доставки на стойност 11 милиарда паунда през 2019 година Великобритаиня е изпреварила Русия и Франция. От 2010 година насам британците имат договорина стойност около 100 милиарда паунда, които включват продажба на изстребители „Тайфун“ на Саудитска Арабия и ракети на Катар.

Правителството твърди, че оръжейните продажби са за добри каузи, че разкриват хиляди работни места за висококвалифицирани кадри и поддържат необходимия капацитет за гарантиране на сигурността на страната, но критиците заявиха, че министрите могат само да се срамуват от данните.

От „Кампания срещу търговията с оръжия“ казаха, че Великобритания въоръжава и подкрепя репресивни режими по целия свят. Съединените щати са лидер на световния оръжеен пазар с 47 процента от доставките. Великобритания е втора със 16-процентов дял, следвана от Русия с 11 на сто и Франция с 10 процента.

Източник: БНР

Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили