Ветово се подготвя за зелено бъдеще

0
2336

Това съобщи ръководителят на проекта Ивелин Димитров. Той се осъществява в партньорство с Nordic folkecenter for renewable energy, неправителствена организация от Кралство Дания, която предоставя научни изследвания, развитие на технологии, обучение и информация за производството, промишлените иновации и внедряване на технологии за възобновяема енергия и икономия на енергия в Дания и в целия свят.

В рамките на проекта ще бъде разработена общинска стратегия за преминаване към “зелена” икономика до 2020 г. Предвижда се също разработване на бизнес план за развитие на индустриална зона с фокус върху използването на  местни суровини и отпадъци от селскостопанска и горска промишленост за производство на възобновяема енергия. Замисълът е индустриалният парк да бъде изграден на територията на бившето военно поделение край градчето, базата на което предишното правителство предостави на Общината. Ще бъдат обучени и представители на целевата група и придобиване на конкретни умения за работа в условията на „зелена” икономика.