Владислав Горанов не изключва нулев бюджетен дефицит

0
28
Владислав Горанов

Не е изключено дефицитът в бюджета в края на тази година да бъде сведен до нула, прогнозира в Русе финансовият министър Владислав Горанов.

По думите му, основание за оптимистичната прогноза му дава добрата работа на Агенция „Митници“, в резултат на което постъпленията в края на тази година да надхвърлят с около 2 млрд. лева тези за 2015 година.

„Това е добър резултат и ще даде възможност дефицитът в бюджета да бъде сведен до нула“, каза в отговор на журналистически въпрос финансовият министър. Той похвали

работата на офиса на НАП и на митницата в крайдунавския град. По думите му и в двете се вижда устойчиво нарастване на постъпленията. В подкрепа на думите си Горанов посочи, че спрямо същия период на миналата година русенската митница отчита с 50 млн. лева повече приходи, което е доста сериозна сума.

Министърът коментира и увеличението на минималната работна заплата – от 420 на 460 лева, от 1 януари 2017 година. По думите му това е било заложено още в края на 2014 г. в тригодишната бюджетна прогноза. Докато не се постигне взаимоприемлив механизъм за формиране на минимална работна заплата между работодатели и синдикати, правителството ще продължи да изпълнява предварително набелязаните си стратегии.

Според министъра, ако работодателите са смятали, че темповете на нарастване на минималната работна заплата, предложени в 2014 г., са много бързи, е можело този дебат да започне още тогава.

“Продължавам да смятам, че подобно нарастване на минималната работна заплата няма да окаже сериозен натиск върху пазара на труда. Върху пазара на труда в момента оказва натиск липсата на квалифицирана работна ръка”, каза Горанов.

Според него, трябва да се мисли за доходите. Ако не се създадат условия те да нарастват изпреварващо, има риск качеството на работната сила в България да се влошава постоянно и младите хора, завършващи висше образование, да напускат страната, търсейки по-добра реализация. Това допълнително предрешава и лошата демографска ситуация.