Всеки четвърти българин с диплома за висше

1

Всеки четвърти българин е с висше образование, показват данните на Националния статистически институт.

Към 7 септември 2021 г. броят на хората с диплом за висше образование е 1,56 млн.  В сравнение с предходното преброяване относителният дял на хората с висше образование се увеличава с 5,9 процентни пункта.

Относителният дял на жените с висше образование достига 29,3 на сто, а на мъжете – 21,5 на сто, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 7 и 4,8 процентни пункта.

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование. В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43,6 на сто, следвана от областите Варна (30,7 на сто) и Пловдив (25,2 на сто), а най-нисък е в областите Кърджали (14 на сто), Търговище (15,5 на сто) и Разград (15,7 на сто).

Продължава и положителната тенденция на намаляване на хората с ниско или без образование. Докато през 1893 г. 80,1 на сто от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1,3 на сто през 2021 година. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0,4 процентни пункта.

Продължава тенденцията на повишаване на образователния статус на заетите лица. През наблюдавания период с висше образование са 1 001 хил. души, или 39,3 на сто от заетите. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 6,6 процентни пункта. Образователният статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на заетите мъже. Делът на жените с висше образование от всички заети жени е 47,5 на сто, съответно 31,4 на сто при мъжете.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

1 коментар

  1. Вярвам в науката “Статистика”,но понякога статистиците,изпълнявайки поръчки я превръщат в “Стъкмистика”-верен сбор на неверни данни. А какво означава “Функционална неграмотност” на фона на огромния брой изпразнени от студенти университети?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук