Всеки втори българин – потенциален бедняк

0
1369

По този показател страната ни е на първо място сред държавите-членки на ЕС. Следват Румъния с 42%, Естония с 37% и Гърция с 35%.

Близо една четвърт от европейците или 124,5 милиона души са били изложени на риск от бедност и социално изключване през миналата година. Тенденцията е към повишение с 24,8% спрямо 24,3% през 2011 г. и 23,7% през 2008 г. Намаляването на броя на хората, заплашени от бедност и изключване е една от ключовите цели в стратегия „Европа 2020“ на ЕС.

Най-високият процент на остри материални лишения се наблюдава в България (44% от населението) и в Румъния (30%), а най-нисък е в Люксембург и Швеция (1%).

В Европа 17% от населението е било заплашено от парична бедност през 2012 г. Най-висок е процентът в Гърция и Румъния (23%), а най-нисък е в Чехия и Дания (10%). Евростат припомня, че рискът от бедност е относителна мярка и прагът на бедността варира значително от една държава в друга.