Втори състав потвърди 10-годишната присъда на ген. Кирчо Киров

0
57
състав потвърди 10-годишната присъда

Втори въззивен съдебен състав потвърди 10-годишната присъда на бившия директор на Националната разузнавателна служба ген. Кирчо Киров.

На 24 юли друг състав на Военно-апелативния съд, след повторно разглеждане на делото потвърди присъдата в основната й част, касаеща вината и размера на наказанието. Съобразно този размер и разпоредбата на закона, срокът за лишаване от правото ген. Киров да заема ръководна длъжност е намален от 15 на 13 години.

Отново е уважен гражданският иск на Националната разузнавателна служба за присвоената сума от над 4,7 млн. лв., с присъдените лихва и разноски по делото.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Върховния касационен съд.

На 22.01.2018 г. Софийски военен съд наложи на Кирчо Киров наказание петнадесет години лишаване от свобода и конфискация на половината от притежаваното имущество.

Присъдата на Киров е за това, че от 2007 г. до 2011 г. като директор на Националната разузнавателна служба е присвоил от бюджета на службата валута – евро и щатски долари в особено големи размери – пет милиона и сто хиляди лв. Обвинението квалифицира случая като особено тежък.