WWF се обяви срещу добива на пясък и чакъл от Дунав

0
72
драгираща техника

WWF България е категорично срещу проект за добив на пясък и чакъл в близост до защитени зони по поречието на Дунав

Това се казва в становище на природозащитната организация, изпратено до медиите. Според тях, проектът заплашва защитените зони „Калимок–Бръшлен” и „Комплекс Калимок“.

От организацията са изпратили становище до Министерството на околната среда и водите и до Община Сливо поле, в което настояват проектът да не бъде реализиран, тъй като би породил редица тежки екологични, социални и икономически проблеми.

Освен че противоречи на Закона за водите инвестиционното намерение засяга поне три природни местообитания, 14 вида риби и 22 вида птици, за които поддържането на състоянието на водите е важен фактор за оцеляване, смятат от WWF България. Според тях, проектът би могъл да унищожи островни образувания, твърде е вероятно безименният остров край остров Мишка да изчезне напълно, а самият остров Мишка, който е популярно място за рекреация, да претърпи негативно въздействие.

В нарушение на закона за биологичното разнообразие, инвестиционното предложение предвижда засягане на местообитания и безпокойство на  значителен брой защитени биологични видове. Особено неблагоприятно е разположението му спрямо смесената чаплово-корморанова колония на остров Мишка, пише в становището на WWF.

Според природозащитниците, предвидените дейности засягат негативно и рибните ресурси на река Дунав чрез замътване (потискане на дишането и размножаването), унищожаване на местообитания и др. Най-значимото непряко въздействие според тях е чрез редуциране на хранителната база, ключов елемент от която е зообентосът (организмите, живеещи на дъното).

В рамките на обществено обсъждане миналата седмица, жители на с Ряхово са изразили несъгласие от тяхното землище от река Дунав да се добиват инертни материали, защото се ускорява подкопаването на брега.