Юбилейна плоча за 140 години от създаването на военните окръжия откриха в Русе

0

С историческа възстановка и откриване на юбилейна плоча в Русе бяха отбелязани 140 години от създаването на военните окръжия в България.

Сред официалните гости на събитието бяха началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната Илия Налбантов, областният управител на Русе Галин Григоров и кметът на града Пенчо Милков.

По време на церемонията беше припомнено, че на 27 септември 1880 г. с указ на княз Александър Първи Батенберг, издаден в Русе, е обявено уреждането на длъжността „Окръжен воински началник“.  На практика с него се поставят основите на формиране на структурите за военен отчет, на които наследник днес са военните окръжия П редставена бе и историята на военните окръжия в страната от тяхното създаване до днес. От всички военни окръжия в страната към момента само шест са от I-ва степен, сред тях е и Русенското.

Началникът на Централното военно окръжие полк. Георги Петков заяви, че от времето на своето създаване до наши дни военните окръжия са изпълнявали задачи за осигуряване на въоръжените сили с необходимите ресурси, за популяризиране на военната професия и привличане на български граждани за военна служба и подготовка.

„В този тържествен ден с гордост можем да заявим, че военните окръжия са утвърдена и призната институция от състава на въоръжените сили на България. Ще положим всички усилия да отговорим на предизвикателствата на нашето съвремие и да изпълним възложените ни задачи в интерес на обществото и отбраната на страната“, каза полк. Петков.

По повод на годишнината в Доходното здание в Русе е подредена и тематична изложба.