За месец и половина сгъваме риболовните такъми

0
704
За месец и половина

От днес, за месец и половина любителите на риболова ще трябва за месец и половина да приберат риболовните си такъми.

Причината е, че влиза в сила забраната за улов на пролетно – лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина.

За това напомнят от земеделското министерство. През тази година забраната, която е съгласно разпоредбите на чл. 32 ал. 1 от Закон за рибарство и аквакултури (ЗРА),  ще бъде в сила до 31 май.

За рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната е в сила от 1 май 2017 г. до 15 юни.2017 г. От 15 април 2017 г. до 15-ти май включително е забранен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав. В същия период е забранен и улова на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

Забранен е и уловът на калкан във водите на Черно море през периода от 15 април 2017 г. до 15 юни 2017 г. включително, съгласно Регламент (ЕС) 2016/2372 на Съвета от 19 декември 2016 година за определяне на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси за 2017 година в Черно море. През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата.

В Русенско любителският риболов през периода на забраната ще бъде разрешен в следните водни обекти:

  • старите корита на р. Янтра между землището на гр. Бяла и с. Полско косово
  • общински язовир в землището на с. Тетово
  • общински язовир в землището на с. Щръклево.

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

–           землище на с. Раданово;   землище на гр. Полски Тръмбеш;  землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;   землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;   землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;   землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;   землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.

–           стари речни корита на р. Росица:

землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;   землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени; землище на с. Михалци, общ. Павликени. баластриери:

землище на с. Дичин; – землище на с. Писарево.

напоителни и отводнителни канали:

–           местност „Блатото”, гр. Свищов — запад. река Шнав:

–           лиман на ХК „Свилоза“, р. км. 559.

Област Разград

  • яз. Бялата

Област Шумен

–           яз. Свинеугояване – гр. Шумен;   баластриера – с. Радко Димитриево, общ. [Пумен;   яз. Соара – с. Мараш, общ. Шумен.

Област Плевен

  • яз. Телиш – общ. Червен бряг;
  • яз. Садината, землището на гр. Пордим;
  • яз. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник — в участъка от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира; каналът, идващ от язовир Каменец, който пресича пътя между гр. Левски и с. Сеновци.