За първи път в Онкодиспансера в Русе – Радиохирургия на мозъчна метастаза

0
Живееща в САЩ жена

За първи път в Онкодиспансера в Русе беше извършена радиохирургия на мозъчна метастаза на пациент с първичен белодробен карцином, съобщиха от лечебното заведение.

Интервенцията е била осъществена с единична фракция от 24 грея с придружаваща медикаментозна терапия. При проведения контролен скенер с контраст три месеца по-късно е било установено пълно излекуване на метастазата.

Д-р Биляна Корабова –специалист лъчетерапевт към КОЦ-Русе уточнява, че радиохирургията е вид лъчелечение, при което има възможност в много малък обем да се реализира много висока доза. Докато при стандартното лъчелечение обикновено се провеждат между 25 и 30 облъчвания, при радиохирургията можем да се проведе едно, единствено облъчване, в определени случаи – три до пет.

Мозъчни метастази се наблюдават в 20-40% от пациентитe с първични солидни тумори, при което най-често първичният тумор е на белия дроб (36-64%), на гърдата (15-25%) или малигнен меланом (5-20% ). Приблизително при 40-50% от пациентите се наблюдава единична мозъчна метастаза, докато в 50-60% от пациентите се диагностицират с множество лезии.

Предимствата на краниална (мозъчна) радиохирургия /КРХ/ пред оперативното лечение са:

1.Възможността за лечение на множество лезии дори в амбулаторни условия.

  1. Пациенти с придружаващи заболявания също могат да се възползват от КРХ.
  2. КРХ се предпочита при пациенти с лезии под 3-3.5 см в диаметър (обем <15 мл), особено ако не могат да бъдат оперирани.
  3. КРХ е ефективна както при лъчечувствителни, така и при нискочуствителни тумори, което се дължи на единичната висока доза.

По време на процедурата, която продължава средно 40-60 минути, пациентът не изпитва никаква болка и дискомфорт. Ефектът от КРХ може да се отчете още след третия месец от лечението.