Задочниците в Русенския университет откриха новата учебна година

0
задочниците в Русенския университет

Новата учебна година за задочниците в Русенския университет беше официално открита днес.

Приветствие от името на академичното ръководство отправи ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев.

Той увери първокурсниците, че всички техни очаквания ще бъдат оправдани, защото постъпват в академична институция със 75-годишен опит и стабилни традиции, заслужила репутацията на модерно висше училище.

Проф. Белоев представи Русенския университет като  регионален и национален академичен център, който е уважавана международна интелектуална институция. В него се подготвят специалисти в най-търсените области на пазара на труда, като е осигурена възможност за квалификация във всички образователни и научни степени на висшето образование, подчерта той. „Вие вече сте част от близо осемте хиляди наши възпитаници, сред които са и 300 чуждестранни граждани.“, подчерта ректорът.

Първокурсниците се запознаха с академичното ръководство на Русенския университет и деканите на факултетите. Беше им представено и видео за историята и структурата на университета, постиженията му в националното и международно научно пространство. След официалната част, първият учебен ден за студентите продължи със срещи по факултети, посещение на библиотеката, лабораториите и експозицията, изградена по повод 70-годишнината на Русенския университет.