Правят Национална информационна система и регистър за борба с домашното насилие

0

„Сред ключовите промени за противодействие на домашното насилие е създаването на Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие и Национален регистър на случаите на домашно насилие. Това ще подпомогне изключително много съдилищата и всички останали институции, ангажирани с решаването на този проблем, защото ще могат да бъдат идентифицирани случаите на системност, което ще позволи  да бъдат прилагани адекватни законови мерки за превенция и за санкциониране на извършителите“. Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева по време на кръгла маса „Мерки за  борбата с домашно насилие и насилие основано на пола в България“, организирана от Асоциация „Анимус“.

Важно е и създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие, който да определя политиките в тази сфера на обществения живот. По този начин ще се постигне по-голяма ефективност при преодоляването на проблемите, свързани с тази форма на агресия.

В изложението си зам.-министър Ковачева припомни, че са идентифицирани няколко основни проблема, които трябва да намерят решение в нормативната уредба.

Те са свързани с кръга правни субекти, на които се предоставя защита по реда на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН). Трябва да бъде улеснен и достъпът до правосъдие на пострадалите от тази форма на агресия,  включително чрез разширяване на правилата за местната подсъдност.

Необходимо е да бъдат оптимизирани и мерките, които могат да бъдат налагани по ЗЗДН, като например забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, оръжия; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева;  насочване на пострадалите лица за ползване на специализирани услуги за защита.

Важно е също да бъде предвидена възможност в обсега на закона да бъдат включени не само случаите на действие, но и на бездействие. Защото липсата на грижи за децата или за лица в уязвимо положение също трябва да бъде отчетено като фактор, който увеличава отрицателните взаимоотношения в семейството.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук