Зам.-министри проверят чистотата на въздуха в Русе

0
Огнища в съседна Румъния

Заместник-министрите на околната среда и водите Атанаска Николова, която е с ресор „Опазване чистотата на въздуха“ и Николай Кънчев, който отговаря за Регионалните инспекции по околната среда и водите, да извършат проверка за установяване качеството на въздуха в гр. Русе.

Това е разпоредил екоминистърът Емил Димитров. Съгласно заповедта, при наличие на замърсяване, зам.-министрите трябва да установят причинителите и въз основа на констатациите, заедно с компетентните органи да предложат конкретни действия, информират от МОСВ.

Проверката трябва да се извърши утре, като освен зам.-министрите участие е необходимо да вземат и длъжностни лица от РИОСВ – Русе, директорите на дирекции „Опазване чистотата на въздуха“, „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и превантивна дейност“ и „Политики по околната среда и координация на контролната дейност“ в Министерство на околната среда и водите, както и длъжностни лица от Изпълнителна агенция по околна среда.

Зам.-министрите трябва да проведат на място срещи с кмета на община Русе и председателят на анкетна комисия, подали сигнали в МОСВ. На срещите се очаква да бъдат обсъдени Програма за опазване на околната среда в Община Русе и тази за качеството на атмосферния въздух на община Русе.

От МОСВ посочват още, че в срок до 18.09.2020 г. зам.-министрите трябва да докладват относно констатираните нарушения, предприетите административно-наказателни действия, както и предложенията си за подобряване качеството на въздуха, съгласувани с органите на местната власт.