Замърсителят на Русенски лом остава неизвестен

0
Снимка: Архив

Замърсителят на водите на река Русенски лом остава неизвестен. Това става ясно от съобщение на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

От там информират, че резултатите от физикохимичния анализ на пробите отпадъчни води от канализационен колектор „Трети март“, които бяха взети в края на миналата седмица, при извънредна проверка за наличие на оцветени води в реката, са показали превишение по показател неразтворени вещества. Кой е конкретния извършител обаче до момента не е установено.

По сигнала за оцветените води в Русенски лом са извършени две допълнителни проверки – на локалната пречиствателната станция на „Оргахим“ АД и „Унипак-В“ ЕООД.

Пречиствателната станция на „Оргахим“ АД се експлоатира средно два пъти седмично и съгласно представен дневник са проследени количествата на  пречистените отпадъчни води. Към настоящия момент тя все още не е въведена в редовна експлоатация. При оглед на съоръжението е установен липсващ преграден елемент (бленда) от байпасната връзка на станцията. На място е отстранено несъответствието и е поставена пломба на екоинспекцията. Байпасните съоръжения са задължители елементи на пречиствателните станции, но следва да се използват единствено при настъпване на аварийни ситуации, като оператърът е длъжен да уведоми предварително контролния орган за необходимостта от нарушаване на пломбата.

На производствената площадка на „Унипак-В“ ЕООД е констатирано спазване на предписанията, дадени при предишна проверка, отпадъчните води да се събират, предварително третират и предават на фирми, притежаващи разрешителен документ за дейности с отпадъци.