Западът и Изтокът се срещат в Русенския университет

0
119
74-и рожден ден празнува

Западът и Изтокът ще се срещнат днес в Русенския университет. Това ще стане в рамките на среща на партньорите по проекта „Модернизиране на системата на висшето образование в страните от Централна Азия чрез новите технологии“, на който Русенският университет е инициатор и координатор. В срещата ще участват представители на 15 университета от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а също и на 3 университета от Италия, Люксембург и Португалия. Сред участниците в срещата са й двама заместник-министри на образованието и науката – на Киргизстан и на Таджикистан

Целта на проекта е да се трансферира опитът на Русенския университет в дигиталната трансформация на образованието. Във всяко от висшите училища от Централна Азия ще бъде създаден център по иновационни образователни технологии по модела на русенския. Ще бъде написан и издаден на английски и руски езици наръчник по иновационни образователни технологии.