Започнаха „Арнаудовите четения“

0
717

В проявата вземат участие 90 учени, преподаватели, докторанти и студенти от няколко университета в страната, както и гости от чужбина. Сред участниците има музейни работници и сътрудници на Държавен архив, както и учени от БАН. Доклади ще изнесат и учени от Македония, Сърбия и Швеция.

Форумът е посветен на 135-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов. С конференцията се отбелязват и 20 години от създаването на Научния център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“ към катедра Български

език, литература и изкуство във висшето училище.

Същинската част на научната конференция ще протече в секциите „Михаил Арнаудов – личност, творчество, идеи“, „Фолклор и етнология“, „Литературознание“, „Културология“ и „Езикознание“. През тази година е формирана и нова секция –

за докторанти и студенти.

Програмата на форума включва и откриването на три изложби – „135 години от рождението на Михаил Арнаудов“ на Русенската библиотека, „Български традиционни накити“ на Регионалния етнографски музей в Пловдив и „Да спи зло под камък. Апотропеи“ на Русенския исторически музей.