Започнаха технически изпитания на новата пасарелка на Кея

0
479
Започнаха технически изпитания

Започнаха технически изпитания на конструкцията на новата пасарелка, свързваща булевард „Придунавски“ с кея, съобщиха от общинската администрация в Русе.

Изследват се хоризонталните и вертикални деформации при натоварване на определени места.

Вчера кметът на Пламен Стоилов и заместникът му по устройство на територията инж. Димитър Наков инспектираха обекта.

“След като се направи анализ на резултатите от деформационните процеси и те отговарят на нормите, ще се пристъпи към довършителните дейности. Те включват доизграждане на парапета, осветлението и повърхностния слой на настилката”, каза инж. Наков.

Както вече е известно, изграждането на Пасерелката е по проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – етап 2“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца, считано от 5 януари 2017 г.