Започва подготовката за изготвяне технически паспорти на сградите в Русе

0
втория милиард за саниране

Започва подготовката за изготвяне технически паспорти на сградите в Русе, съобщиха от общинската администрация

До края на 2022 година всички сгради в страната трябва да се сдобият с такава документация. За съставяне на такъв документ на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, като  механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, влияние върху здраве, околна среда и др.

В тази връзка ръководството на Община Русе организира среща с всички желаещи домоуправители и правоспособни лица за изготвянето на документацията. Тя ще се проведе на 10 март, като часът за провеждането ѝ ще бъде уточнен допълнително.

От общинската администрация подчертават, че изготвянето на технически паспорти е за сметка на собствениците на сградите и е техен ангажимент.

Обследването на строежите се извършва от консултант с удостоверение за извършване на строителен надзор или от проектанти с пълна проектантска правоспособност.

Кметовете на общини са задължени  да организират разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за изработване на технически паспорти на строежите.

След изтичане на срока през 2022 г. кметовете на общини ще възложат съставянето на технически паспорти на обектите, които нямат такива. За извършените разходи общинската администрация се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по съдебен ред.