Започва прием на документи за подпомагане на земеделци, засегнати от войната в Украйна 

0

От днес започна приема на заявления за подпомагане на земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“. информират от Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Русе. Един земеделски стопанин ще може да получи подпомагане в размер на не повече от определената максимална помощ от 15 000 EUR, равняваща се на левовата равностойност на 29 337 лева. Финансовата помощ е под формата на еднократно платима сума като спешна безвъзмездна финансова помощ, а мярката е насочена към земеделските стопани, като подкрепата по нея има за цел да допринесе за продоволствената сигурност, за преодоляване на пазарните дисбаланси и непрекъснатост на стопанската им дейност.  

Заявленията за подпомагане ще се приемат до 5 декември тази година в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. На подпомагане подлежат земеделски стопани, осъществяващи дейност на територията на страната в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. 

Допустими за подпомагане по подмярката са земеделски стопани, които са кандидатствали по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 1-8 и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания през Кампания 2021 и Кампания 2022 г.; или са кандидатствали по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и по схемите за обвързано с производството подпомагане по чл. 18, т. 9-15 от Наредба № 3 от 2015 г. през Кампания 2021 и Кампания 2022 г. или са кандидатствали за подпомагане по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания), и са осъществявали дейност в направление „розопроизводство“ и/или „винени лозя“, и/или са отглеждали „слънчоглед“ през кампания 2021 и кампания 2022 г. или са регистрирани за стопанската година 2021-2022 г. с площи с култивирани гъби или са собственици на телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца, и/или на телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи.  

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук