Започва Светлата седмица

0
1605
Започват същинските Великденски /Велики/ пости

През седемте дни се благославят светиите: в понеделник – апостолите, във вторник и сряда – Богородица, архидякон Стефан и св. Андрей. На Светли четвъртък се благославят св. ап. Йоан и Яков, в Светли петък – св. ап. Петър, а в Светла събота – св. Йоан Кръстител.

Неделя се нарича Томина – чества се апостол Тома, който не повярвал във възкресението на Христос, докато не го видял сам и не пипнал раните му от гвоздеите на кръста. Когато му се явил, Исус му казал: “Блажени са тези, които, без да видят, са повярвали”.

През седмицата не се извършват и венчавки, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни.