Започва втори прием на документи за Програма „Асистирана репродукция“

0

От 1 юли започва прием на документи за Програма „Асистирана репродукция“, съобщават от общинската администрация в Русе.

Приемът на документи ще се извършва в периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г. След това определената комисия по Програмата ще разгледа подадените заявления и ще излезе с решение в десетдневен срок след определената крайна дата за прием на документи.

Това се наложи, след като бяха разгледани постъпилите за 2022 година 26 заявления с приложени документи от кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“. Комисията, определена със Заповед №РД-01-975/28.04.2020 г., изм. със Заповед №РД-01-1150/10.05.2021 г. на Кмета на Община Русе, констатира, че 26 от тях отговарят на задължителните изисквания и критериите за подбор за финансово подпомагане. За всички поискани процедури са необходими 37 524 лв.

С оглед на определеният бюджет за 2022 г. за Програма „Асистирана репродукция“ в размер на 60 000 лева комисията единодушно взе решение да предложи на Общински съвет-Русе за останалите средства от бюджетния кредит в размер на 22 476 лева, да се организира втора сесия през 2022 година за прием на документи, което бе прието на днешното заседание.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук