Започва вторият етап за подмяна на отоплителните уреди в Русе

0

От 15 ноември т.г. до 31 януари 2022 г. русенци ще могат да кандидатстват за втория етап от Основната фаза на интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR. Чрез него се предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди на 1388 домакинства в града.

В първия етап вече са одобрени документите на 336 домакинства и предстои подмяна на техните уреди.

Освен доставката на допустимото отоплително оборудване и монтажа му в жилищата на домакинствата, проектът финансира:

–        обучение за експлоатацията на монтираното ново отоплително оборудване;

–        профилактика на доставените и монтирани отоплителни уреди по Схемата – само еднократно за първата година след доставката и монтажа на отоплителния/ите уред/и;

–        гаранционното обслужване за петгодишен период на доставените на домакинството отоплителни уреди.

В Основната фаза на проекта ще могат да се включат гражданите живеещи в Русе, както и тези, обитаващи кварталите „Средна кула“, „Долапите“ и „ДЗС“ и Образцов чифлик, които са собственици на жилища, отопляващи се на дърва. Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното оборудване, трябва да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговски закон.

Повече информация за реда и условията за кандидатстване, както и документи за участие може да изтеглите от страницата на проекта.  На нея ще откриете и калкулатор за подбор на подходящия уред за вашето домакинство.

Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 8:30 часа до 17:30 часа  в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, ст. 2.

За допълнителна информация: Местен информационен център на проекта – тел. 082 506 792.