Започват редовните кандидатстудентски изпити в Русенския университет

0
В събота

За настоящата кандидатстудентска кампания Русенският университет въведе Единен приемен изпит под формата на тест. Първата част на теста е обща за всички специалности. Тя съдържа 20 въпроса по български език и езикова култура. Втората част е съставена от 40 въпроса в съответна специална област на знанието – История на България; Български език; Общотехническа подготовка (ОТП) по механика и техническо чертане, ОТП по електротехника и електроника; Математика; Информатика и информационни технологии; Физика; Икономика; Икономическа география на България; Биология; Химия.

ЕПИ са с продължителност 3 часа. Те ще се провеждат в учебен корпус 2 на университета от 8.00 ч. На 8 юли е изпитът по История на България, на 9 юли – по Български език. На 10 юли са всички изпити по ОТП. На 11 юли са изпитите по чужди езици, на 12 юли от 8.00 ч. – по биология, а от 13.00 ч. – по химия. Последният изпит е на 13 юли по двигателна култура, от 8.00 ч. в двора на Спортния комплекс на висшето училище.

Най-много кандидати са пожелали да се явят на Български език – 312, Биология – 166, Двигателна култура – 117, и История на България – 113. Общият брой на полагащите редовни кандидатстудентски изпити тази година е 913, тъй като част от кандидатите вече имат оценки от предварителните изпити или от приравнените към тях резултати от олимпиади и състезания, проведени от отделните специалности. Изключение прави изпитът по двигателна култура за специалност „Кинезитерапия“, по който не се провежда предварителна приемна процедура.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук