Защитете себе си: Европейска агенция публикува ръководство за превенция на рисковете при работа при високи температури

0

На сайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР) е публикувано практическо ръководство, което предоставя насоки за управление на рисковете, свързани с работата при високи температури. Ръководството разкрива какви стъпки трябва да бъдат предприети, ако работникът изпитва симптоми на топлинно заболяване. Едно от най-сериозните заболявания, свързани с високите температури, е топлинният удар, който изисква спешна медицинска помощ.

В ръководството се посочва, че излагането на топлина увеличава риска от трудови злополуки на работното място, като например потни длани, замайване и нарушена мозъчна функция. Продължителната експозиция на високи температури може да доведе до дезориентация, нарушена преценка, загуба на концентрация, намалена бдителност, невнимание и умора, което от своя страна повишава риска от злополука. В ръководството се отдава специално внимание на необходимостта от редовни почивки, значението на хидратацията и консумацията на студена вода (10-15°C) на всеки 15-20 минути, дори и ако работниците не изпитват жажда. Работодателите са задължени да осигурят средства за подходяща хидратация на работниците.

ЕА-БЗР представя и ново видео с героя Напо, свързано с топлинния стрес. В клипа се предлагат решения за работодателя и насоки за работника, за да се намалят рисковете за здравето при високи температури.

Инспекцията по труда също обръща внимание на работодателите да предприемат мерки за намаляване на риска при работа в горещините, които могат да бъдат организационни или технически. При работа на открито, организационните мерки като въвеждане на повече почивки, промяна на работното време с цел избягване на най-горещите часове, промяна на вида работа и други, дават по-добър резултат. Тези мерки следва да бъдат задължително предприети, когато Националният институт по метеорология и хидрология издава червен или оранжев код за опасни климатични явления.

Работниците трябва да получат предимно колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев или топлинен удар. За възстановяване на топлинния баланс на организма им, трябва да се осигури достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности. Освен това, трябва да се предоставят места за почивка, където работниците могат да възстановят топлинния баланс на организма си.

При работа в закрити помещения, техническите мерки, които осигуряват подходяща температура, съобразена със специалната Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, са предпочитани. През топлите месеци оптималните стойности са: за лека физическа работа от 22 до 25 градуса, за средно тежка физическа работа от 20 до 23 градуса, а при тежка физическа работа градусите са от 18 до 21. Има изключения, при които, при много висока външна температура, тези стойности могат да бъдат увеличени до 33 градуса или до 31 градуса.

При дейности на закрито, които се извършват при много високи или много ниски температури (като например леене на метали или работа в хладилни помещения), се препоръчва комбинирането на технически и организационни мерки. В такива случаи трябва да се предоставят по-чести почивки, които да се извършват в помещение с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

През летния период инспекторите по труда провеждат контролни дейности, които включват проверки дали работодателите предприемат мерки за намаляване на рисковете при работа в прегряващ микроклимат. Освен това се извършват проверки и по сигнали, които най-често се подават от работещи на закрито.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук