Заверки „апостил“ – вече и в областните администрации

0
1594
5 лева такса за заверка с „апостил“

Считано от 01 януари 2019 г. заверки „апостил“ вече могат да се правят и от областните администрации в страната, а не само от МВнР.

Това съобщиха от Областната администрация в Русе. Апостил е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г.

Промяната е в резултат на една от мерките, инициирани от МВнР през 2017 г. за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл.6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал.1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

По досега действащата нормативна уредба заверката се правеше само от Министерството на външните работи. По този начин всеки човек, който има нужда от услугата, трябваше да пътува до София или да ползва услугите на посредник, а това изисква допълнително време и води до по-високи финансови разходи за гражданите и бизнеса.