Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес – до 17 септември

0

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 октомври 2022 г., Община Русе уведомява, че до 17.09. (събота) включително избирателите с трайни увреждания с постоянен адрес в община Русе, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по Образец.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно със същото съдържание през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.eu. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето или с електронно заявление за гласуване по настоящ адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Краен срок: 17.09. (събота) включително.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване чрез страницата https://regna.grao.bg/ след 21.09.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 24.09. (събота)  включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 24.08. от 9 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 17 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук