Здравната вноска за безработните остава без промяна

0

Здравната вноска за безработните се запазва в размер на 28,40 лв., съобщават от НАП.

През 2023 година месечният минимален осигурителен доход остава без промяна – 710 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 на сто върху не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно. Здравната вноска за безработните остава 28,40 лв.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, допълват от НАП.

От там припомнят, че здравноосигурителната вноска за месец януари 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2023 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес на лицето, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски на това основание. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук