Земеделските производители ще могат безплатно да ползват до 50 куб. метра вода на ден от кладенец

0

Регистрирани земеделски производители могат без разлешителен режим да изграждат кладенци, като безплатно от тях могат да добиват вода от 50 куб. мветра на ден.

Тази промяна в Закона за водите бе приета от Комисията по земеделие в Народното събрание, съобщава БНР.

Срокът за регистрация на съществуващи кладенци изтича в края на ноември.

В същото време от организацията „Зелени закони“ настоява всяко ползване на вода да бъде отчитано.

„Водите, както всички знаем те са на всички нас, те са общ ресурс, на цялото население, но от друга страна, за да знаем кой колко потребява, на кой колко му е нужно, в бъдеще има нужда от тази регистрация както на кладенците за лично ползване, така и на всички други„, каза в предаването „Хоризонт до обед“ Бояна Василева от „Зелени закони“.

Историята за регистрация на кладенци и сондажи за собствени нужди е дълга. Решението да се изгради такъв регистър се залага още със Закона за водите през 1999 година, като тогава задължението се вменява на кметовете на населените места на ниво община.

Регистърът се създава, за да се  разширят базите данни за водочерпенето от подземни води с цел предотвратяване на свръхесплоатацията им и защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

„Идеята е, че ако искате да си ползвате в бъдеще кладенеца трябва да го регистрирате. Ако не възнамерявате да бъде ползван този кладенец, няма нужда да бъде регистриран“, допълни Бояна Василева.

През 2007 година е отчетено, че приблизително около 500 хиляди кладенеца съществуват за лично ползване на територията на страната. През 2007 година са регистрирани около 20% от кладенците.

Около 20-30 % от сладките води, които могат да се ползват за пиене, се намират в подземните води.

До 27 ноември тази година фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот.

Регистрацията става в Басейновата дирекция, която отговоря за управление на водите в съответния район. Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок не могат да бъдат ползвани.

При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27.11.2020 г. те  ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.

Най-добрата агенция за подбор на персонал